Themabijeenkomst: Het Lage Land en Prinsenland van het gas af!

14 november 2019, van 20:00 tot 22:00, Bramanteplein 2 te Rotterdam | Bramanteplein 2 te Rotterdam

Donderdag 14 november: Het Lage Land en Prinsenland van het gas af!

Thema-avond over energietransitie en aanpak in de proefwijken Lage Land en Prinsenland. Wat gaat dit voor bewoners betekenen? Sprekers zijn deskundigen van de gemeente Rotterdam, vertegenwoordigers vanuit de politiek en een panel voor vragen van bewoners.

Voor wie bestemd?

Voor bewoners van Lage Land en Prinsenland en andere belangstellenden uit Prins Alexander en Rotterdam, met een maximumaantal van 80 deelnemers. Opgeven van tevoren is noodzakelijk, dit kan op vanhetgasaf@ziggo.nl onder vermelding van lid Groen Links, PvdA of belangstellende.

Doel van de themabijeenkomst is:

Informatie geven over de aankomende energietransitie in proefwijken Lage Land en Prinsenland
Bewoners en andere belangstellenden betrekken bij de energietransitie
Ideeën, vragen, zorgen van bewoners in de proefwijken en andere belangstellenden in kaart brengen en bewaken dat vragen die nu nog niet of niet geheel kunnen worden beantwoord later een duidelijk antwoord krijgen voordat de “proeven” in wijken gaan starten.
De avond is georganiseerd door de PvdA en Groen Links van Prins Alexander

De wethouder Arno Bonte van energietransitie heeft zijn medewerking toegezegd. Hij levert graag een bijdrage aan onze thema-avond.

De inhoud van de avond zou volgens ons een mix van informatie en discussie (niet een politieke) moeten zijn. Wat is het stedelijk beleid en wat leven er voor gedachten bij de bewoners.

Het programma van de avond start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur met koffie/thee).

Een tweetal sprekers leiden het thema in en het gaat over hoe we nu aan energie komen en waarom we een probleem hebben zoals nu gaat. Een andere spreker zal het hebben over de plannen van het college van Buergermeester en Wethouder over de voorgenomen energietransitie en met name wat er in de proefgebieden in Het Lage Land en in Prinsenland zal gaan gebeuren.

Na de Pauze begint vanaf 21.00 uur het voorstellen van een aantal panelleden die vragen beantwoorden van aanwezige bewoners en belangstellenden. Er is een notulist aanwezig om alle vragen te inventariseren waarop nog geen of nog niet helemaal en antwoord is te geven op dit moment. Deze vragen worden vastgehouden totdat daarop antwoorden te geven zijn gedurende dit proces van proef en feitelijk energietransitie.

Locatie: Grand Café Prinsenhof

Datum: donderdag 14 november

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Voor: Bewoners Lage Land, Prinsenland en belangstellenden

Aanmelden: vanhetgasaf@ziggo.nl onder vermelding van lid Groen Links, PvdA of belangstellende.