Bijeenkomst kennisgroep Sociaal Domein

1 april 2019, van 20:00 tot 22:00, Willem Smalthof 95, Rotterdam | Willem Smalthof 95, Rotterdam

Op maandag 1 april, om 20:00 uur is er een bijeenkomst van de kennisgroep Sociaal Domein.

Naast de uitwisseling van actualiteiten gaan we met elkaar in gesprek over:
– de wijkteams en hoe we dit onderwerp onder de aandacht houden en maatregelen worden genomen nu het rapport van de Rekenkamer Rotterdam achter de horizon dreigt
te verdwijnen

– Schulden. Er is een vracht achtergrond informatie en ook het voornemen van wethouder Graus om dit probleem aan te pakken. Hoe kunnen we hem daarbij helpen en
zijn plannen nog beter maken

– De dreigende afbraak van de gesubsidieerde rechtshulp en de voorgenomen overdracht van taken naar de toch al overbelaste wijkteams

– Een oriĆ«nterende bespreking over de stand van zaken m.b.t. de jeugdhulpverlening

We hopen jullie maandag allemaal te mogen begroeten!