De solidaire samenleving opnieuw uitvinden, de tweede ronde

8 april 2019, van 19:30 tot 21:45, Willem Smalthof 95, Rotterdam | Willem Smalthof 95, Rotterdam

Op 4 maart discussieerden we in zijn aanwezigheid over het document “de solidaire samenleving opnieuw uitvinden” van Ocker van Munster.
Ocker heeft de achtergrond van zijn document en de verschillende bronnen verduidelijkt o.a. door literatuurverwijzingen. In het gesprek bleek naast veel instemming met de verschillende thema’s ook een creatief verschil in analyses en opvattingen.
De aanwezigen waren tevreden over het gesprek, even los van de waan van de dag, en stemden unaniem in met het voorstel tot een vervolg.

In het vervolggesprek met Ocker zullen we de achtergronden en perspectieven van het document nog verder uitdiepen.
Vervolgens stellen we voor de belangrijkste thema’s die in de eerste ronde zijn neergezet te bespreken in subgroepen die ter plekke worden samengesteld en waarbij we ons voorstellen dat die na 8 april ook nog even aan het werk blijven.
Het gaat in dit gesprek over de vraag wat de inzichten die we met elkaar hebben ontwikkeld betekenen voor onze visie op belangrijke maatschappelijke domeinen en de daarbij behorende vraagstukken:
• Onderwijs (Verheffing, emancipatie) Hoe pakken we de segregatie aan?
• Bestaanszekerheid (de betekenis en waardering van arbeid; inkomen; schulden en armoede) Basisinkomen of niet?
• Economie (De vanzelfsprekendheid van economische groei. Wie profiteren ervan en wie betalen de prijs.
Globalisering, immigratie, “jobless grow”, decennialange inkomensstagnatie)
• Duurzaamheid en klimaat, Wie betaalt de rekening?
• Wonen. Je huis als verdienmodel of iedereen een goed dak boven z’n hoofd?
• Internationale solidariteit en samenwerking. Wat willen we met Europa?

Tot maandag 8 april!