Huiskamerbijeenkomst Overschie

16 november 2017, van 20:00 tot 22:00, Van der Waalslaan 1 | Van der Waalslaan 1

Gezocht: kandidaten en programmapunten voor de gebieden

We zullen dan praten met elkaar over hoé we volgend jaar in elk gebied mee gaan doen aan de verkiezingen voor de gebiedscommissie 2018-2022 en we gaan het hebben over gewenste programmapunten per gebied voor in de campagne.

Over hoé we meedoen

In principe doen we in elk gebied mee met een PvdA lijst. Maar als we in een gebied met elkaar concluderen dat de kans op een goed resultaat groter is samen met anderen, dan kunnen we kiezen voor, in volgorde, een gezamenlijke lijst met GroenLinks of het meewerken aan het oprichten en steunen van een zogenoemde bewonerslijst met daarop mensen die een visie hebben die aansluit bij de gedachten van onze partij.

Dit bespreekpunt is overigens niet aan de orde voor de gebieden Noord en Feijenoord. Daar worden per wijk in het gebied wijkraden gekozen uit personen die zich verkiesbaar stellen; er zijn dus geen partijlijsten.

Inmiddels hebben zich voor diverse gebieden al kandidaten gemeld, maar we zoeken er meer! Ook niet-leden zijn welkom, we vragen ze uiteraard wel of ze tzt lid willen worden.

Programmapunten per gebied

Voor de campagne is het van belang dat we per gebied punten weten te benoemen die daar spelen en die de PvdA dan als speerpunten van aandacht voor dat gebied kiest. Zijn er zaken die specifiek  hier spelen en waarover je een standpunt hebt? We zoeken met elkaar naar een aantal punten, liefst drie tot maximaal vijf, die we dan ook op de flyer zetten om campagne mee te voeren.

Een punt van aandacht is natuurlijk ook hoe we straks de contacten onderhouden tussen ‘Coolsingel’ en de mensen in de gebieden en wijken. Tweerichtingsverkeer is een zaak van allen. Hier zullen we vooral bij stil moeten staan zodra onze lijsten zijn vastgesteld en uiteraard ook na de verkiezingen!

Groet, kandidaatstellingscommissie gebieden

Rob Beek, voorzitter kandidaatstellingscommissie gebieden

Anne-Eva Speeks, Hevien Dahly, Carina Klamer (bestuur), Ed Goverde

(Contact: Rob Beek, 06 28909794 en Carina Klamer, 06 14674184)