Omgevingsvisie Rotterdam

9 juli 2019, van 19:30 tot 21:30, Schiekade 389, Rotterdam | Schiekade 389, Rotterdam

KANSEN EN BEDREIGINGEN………

Discussieer mee op dinsdag 9 juli

Welke (ruimtelijke) ontwikkelingen zijn er op gebied van klimaat, de vergrijzing en de groei van de stad? Rotterdam telt zo’n 650.000 mensen. Dat aantal groeit. Bovendien komen iedere dag duizenden mensen naar toe voor werk, studie, vrije tijd of zorg. Dat zijn heel veel ruimtegebruikers. Maar, de ruimte is beperkt. Daarom moeten we ook goed kijken waar je wat kunt doen. Er is bijvoorbeeld ruimte nodig voor groen en water, voor nieuwe woningen en nieuwe vormen van energie, voor afvalinzameling en voor voorzieningen als onderwijs, sport, cultuur, zorg op loop- en fietsafstand.

Welke keuzes maakt Rotterdam?

Welke consequenties voor milieu, economie, wonen en sociaal?

De Kennisgroep Duurzaamheid organiseert op dinsdag 9 juli een bijeenkomst hierover met de projectleider van de Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf, Rotterdams Milieucentrum, Milieudienst Rijnmond DCMR en bewoners.

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Rotterdams Milieucentrum, Schiekade 389 Rotterdam

Opgave bij Fred Laforet f.laforet@upcmail.nl