UITNODIGING KENNISGROEP WONEN & KENNISGROEP SOCIAAL

10 september 2019, van 19:30 tot 21:30, Scheepmakerspassage 1 Rotterdam | Scheepmakerspassage 1 Rotterdam

UITNODIGING KENNISGROEP WONEN & KENNISGROEP SOCIAAL

Dinsdag 10 september
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: The Red Apple, kantoor Havensteder, Scheepmakerspassage 1 Rotterdam.

Hierbij nodigen we jullie uit voor een gezamenlijke bijeenkomst van de kennisgroepen Wonen en Sociaal in verband met het thema Zorg & Wonen en huisvesting bijzondere doelgroepen (HBD).

Landelijk is onderzoek door Aedes gedaan naar de kwetsbaarheid van wijken door de toename van het aantal bewoners met zorgproblemen. De PvdA fractie heeft in het voorjaar verzocht om een Rotterdamse vertaling ism corporaties en zorgpartijen (zie de motie ‘Zorgen om goede wijken’ in de bijlage).

Het aanbod van de sociale voorraad neemt af omdat een steeds groter percentage woningen nodig is voor de uitstroom van bewoners uit zorginstellingen en overige doelgroepen met urgentie. In die kleinere voorraad is de instroom van middeninkomens en hogere inkomens sterk afgenomen. Nieuwe bewoners hebben overwegend niet alleen een laag inkomen, zij zijn ook vaker laagopgeleid en hebben vaker te maken met psychische problemen, fysieke gezondheidsproblemen of met een licht verstandelijke beperking (LVB). De dalende gezondheidsbeleving van de bewoners van corporatiewoningen – ook in de populatie jonger dan 65 jaar – is een opvallend bewijs van de toegenomen kwetsbaarheid van deze populatie.

Draagvlak voor HBD is vaak ver te zoeken, regelmatig staat het onderwerp in de kranten omdat bij bewoners van de omliggende woningen sprake is van veel weerstand en actie om HBD te voorkomen.
Woningbouwcorporaties trekken regelmatig aan de bel, de kosten van de verzekering voor hun panden stijgen of kunnen zelfs niet meer verzekerd worden. Dit nadat er diverse panden door handelen van bewoners de lucht in zijn gevlogen.
Deze groep wordt vaak in een zelfstandige woning geplaatst met een urgentieverklaring. 60% van de vrij gekomen woningen met een sociale huur (tot 640,- euro per maand) worden toegekend aan personen met een urgentieverklaring[i],
Dit heeft tot gevolg dat in deze overspannen woningmarkt personen / gezinnen zonder urgentieverklaring langer op een woning moeten wachten (het voelt onrechtvaardig).
De zoneringskaart van de gemeente geeft aan in welke CBS-wijk ruimte, ruimte met mate, beperkte ruimte is en welke wijk ontzien moet worden voor HBD. In de wijken met ruimte zijn helaas weinig woningen met sociale huur te vinden, Kralingen – Oost, Blijdorp, Molenlaankwartier.

Kortom: voldoende aanleiding om dit thema uit te diepen en de volgende vragen te bespreken:
Welke trends zien we in Rotterdam? Staat de leefbaarheid in wijken onder druk? Wat zijn de negatieve gevolgen van de extramuralisering in de zorg?
Geeft de gemeente zorgpartijen en corporaties voldoende mogelijkheden om bijzondere doelgroepen goed te huisvesten en de overlast in de wijk te voorkomen?
Geven het Plan van Aanpak kwetsbare personen en de nota Samen tegen Woonoverlast voldoende antwoord om de problemen bij de huisvesting van deze doelgroepen te voorkomen of te verminderen?

Na bijdragen vanuit de corporatie en vertegenwoordiger vanuit de zorg, is er ruimte voor vragen en discussie.

Laat even weten voor vrijdag 6 september of je komt op dinsdag 10 september ivm aanmelding bij Havensteder via Email: graa3486@planet.nl

Mede namens Co Engberts, gemeenteraadsfractie Rotterdam PvdA

Matthijs van Muijen, coördinator Kennisgroep Wonen PvdA Rotterdam

Mieke van der Graaf, Kennisgroep Sociaal PvdA Rotterdam