Veiligheid terug in de wijk: Actieplan Veilige Wijken 2.0

10 maart 2021

De PvdA wil buurten veiliger maken door bewoners zelf te laten bepalen hoe hun wijk veiliger moet worden. Dat staat in het actieplan ‘Veilige wijken II’ dat PvdA kandidaat-Kamerleden Lenna Vromans en Sofyan Mbarki vandaag met zo’n 50 PvdA fractievoorzitters, wethouders en raadsleden presenteren.

 

Initiatiefnemer van het actieplan Lenna Vromans: “Nederland kent een tweedeling als het gaat om veiligheid. Het maakt uit in welke buurt je woont, werkt of opgroeit. Met deze concrete voorstellen willen we een eind maken aan die ongelijkheid. Want pas als je je veilig voelt, kun je daadwerkelijk vrij zijn. Veiligheid is een links thema, dat de afgelopen jaren te veel aan rechts is overgelaten.”

In het actieplan stelt de PvdA voor om de wijkagent weer te laten doen waar die voor bedoeld is; preventief aanwezig zijn in de wijk, als oren en ogen van het veiligheidsapparaat, herkenbaar en benaderbaar voor mensen. Wijkagenten komen daar nu niet aan toe, omdat ze gaten in de roosters moeten dichtlopen, of teveel tijd kwijt zijn aan het verlenen van psychische zorg aan personen met verward gedrag. De PvdA wil extra inzetten op nieuwe vormen van criminaliteit, zoals cybercrime en ondermijning, en dat vrouwen een nadrukkelijker positie krijgen bij veiligheidsbeleid. Dat leidt aantoonbaar tot verbetering, maar ook omdat zij het vaakst slachtoffer worden van bijvoorbeeld geweld of intimidatie en omdat zij zich het vaakst onveilig voelen.

Fractievoorzitter van de PvdA Amsterdam en kandidaat Kamerlid Sofyan Mbarki: “Voor veilige wijken met perspectief voor iedereen heeft de wijkenaanpak twee handen nodig. Een harde hand om op te kunnen sporen en te kunnen straffen, maar ook een uitgestoken hand om perspectief te bieden. De mensen die in de haarvaten van onze wijken hier elke dag voor strijden, hebben veel meer waardering en collega’s nodig.”

 

 PvdA Rotterdam

“Als het aan ons ligt geven wij criminaliteit geen ruimte meer. Door stevig op te treden waar het moet en sociaal te zijn waar het kan. Dat betekent investeren in een maatschappelijk verankerde politie en perspectief bieden aan jeugd. Het veilige wijken actieplan sluit naadloos aan op onze visie in Rotterdam. Daarom spreken wij onze steun uit.” aldus Steven Lammering, raadslid PvdA Rotterdam.

Lees het volledige plan op www.lennavromans.nl/actieplan of download het plan hier.