21 mei 2014

Afscheid van Maarten*

Dinsdagmiddag 20 mei overleed onze vriend en partijgenoot Maarten Oosterhagen.  Al meer dan een jaar was Maarten ziek. Na eindeloos veel onderzoeken bleek in september 2013 dat wat we vreesden toch waar was, het was kanker. Hij heeft nog 2 chemo kuren gehad, maar het heeft niet mogen baten. De ziekte heeft hem toch gesloopt.  Deze wereld moet het vanaf nu doen zonder hem, en dat is heel verdrietig.

Al decennia lang was Maarten actief in de PvdA. Op alle niveaus en overal heeft hij zijn sporen nagelaten. Niets was hem te veel, voor niets haalde hij zijn neus op. Zo was hij onder andere secretaris van de afdeling, was hij lid van de landelijke beroepscommissie en congresafgevaardigde, organiseerde hij 1 mei vieringen, was hij kampioen ballonnen blazen bij de Rode kraam, nam hij deel aan campagneteams, en schreef hij talloze evaluaties, beleidsstukken en adviezen.  En vrijwel nooit deed de partij tevergeefs een beroep op Maarten. We konden altijd op hem rekenen.

Maarten geloofde in de sociaaldemocratie en hield van de partij, of eigenlijk zouden we moeten zeggen, van de mensen in de partij. Hij genoot van congressen en beleefde zijn ‘finest hour’ toen hij namens de PvdA Rotterdam het amendement verdedigde dat zou gaan zorgen voor gratis schoolboeken. Tegen alle adviezen van het toenmalige partijbestuur in werd het aangenomen en Maarten kreeg een daverend applaus en was ’s avonds in alle journaals te zien. Afgelopen februari, toen hij al heel ziek was kwam hij toch naar het congres in Breda omdat hij perse de Rotterdamse partijgenoten wilde ondersteunen die daar kandidaat stonden.

En ja, gelukkig, Maarten was ook kritisch. Zijn scherpe, intelligente blik was soms confronterend, maar altijd opbouwend, en meestal had hij gewoon gelijk. Op onze vaste donderdagavond liepen de discussies soms hoog op, maar hij bleef altijd betrokken en hij was hondstrouw. En die laatste eigenschappen kenmerken Maarten misschien nog wel het meest, samen met zijn zorgzaamheid maakte dat hem tot die prachtige vriend. Een vriend en partijgenoot die beretrots was op zijn kinderen en zijn Moniek en zielsveel hield van de mensen om hem heen.

De PvdA is Maarten veel dank verschuldigd. We verliezen in hem een partijgenoot die niet alleen hield van de mensheid maar wel degelijk ook van mensen.

De PvdA donderdagavond vrienden:

Maarten Bakker

Marja Bijl

Kitty Demper

Flora Goudappel

Petra Reijntjes