16 februari 2017

Als het goed is, mag het gezegd worden

Jaarlijks worden huurders geconfronteerd met een huurverhoging, maar Woonstad Rotterdam bevriest de huren voor mensen met een minimuminkomen. PvdA-gemeenteraadslid Carlos Gonçalves is hier zeer over te spreken: ‘Dit stadsbestuur van Leefbaar Rotterdam, D66 en het CDA hebben het armoedebeleid in Rotterdam afgebroken en recent was nog te lezen dat de kloof tussen rijk en arm in Rotterdam groter is geworden de laatste jaren. Ieder voorstel om de vinger achter armoede te krijgen en mensen te helpen naar een betere situatie is van tafel geveegd . Met dit in het achterhoofd is het nobel te noemen dat een woningcorporatie zijn steentje bij probeert te dragen om de mensen die het het moeilijkst hebben in Rotterdam dat steuntje in de rug te geven‘.

Fractievoorzitter Leo Bruijn hoopt dat andere woningcorporaties volgen: ‘Dit stadsbestuur wil de ernst en omvang van de armoede in Rotterdam niet tot zich laten doordringen en zelfs al zouden zij dat wel doen, dan handelen ze niet om er iets aan te veranderen. Bij de woonvisie zagen we ook al dat dit stadsbestuur zich baseerde op een papieren en zelf gecreëerde werkelijkheid. We zijn blij dat maatschappelijke instanties zelf initiatief nemen om Rotterdammers in de knel te steunen. Hopelijk volgen er meer, want  alleen al met deze actie worden er al 15.000 mensen geholpen‘.