24 november 2013

Amendementen verkiezingsprogramma

Vanaf zondag 24 november zijn de amendementen op het verkiezingsprogramma met de pré-adviezen van het bestuur te raadplegen op de website. Op zaterdag 30 november begint om 12:30 uur in Engels de ledenvergadering waarop het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld en (v.a. 15:00 uur) de kandidatenlijst. Rond 17:00 uur wordt de feestelijke afsluiting verwacht, waarbij de kandidaten kunnen worden gefeliciteerd.

Klik hieronder (bijlagen) voor de amendementen, inclusief de preambule en de preadvisering.