17 november 2016

Anoniem of niet?

De GGD Rotterdam-Rijnmond doet periodiek onderzoek naar de gezondheid, leefstijl en woonsituatie van inwoners in de regio Rijnmond. Met dit onderzoek krijgt de GGD een beeld van de gezondheid(sbeleving) van de Rijnmonders. “Een goede zaak!”, vindt PvdA-raadslid Peggy Wijntuin. Desondanks heeft zij kritiek op de gang van zaken.

Het onderzoek geschiedt via een vragenlijst die bij daartoe geselecteerde inwoners op de mat valt. Wijntuin: “In de begeleidende brief van de Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016 wordt nadrukkelijk gesteld dat de antwoorden vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt en losgekoppeld zijn van naam en adres. De GGD kan zogezegd niet zien wie welke antwoorden gegeven heeft.”

Echter, aan de naam in de begeleidende brief is een code gekoppeld die ook op de vragenlijst terugkomt. “Navraag hierover bij de helpdesk leverde -na enige aarzeling aan de andere kant- op dat er wel degelijk kon worden gezien wie de vragenlijst had ingevuld. Alleen moeten de respondenten ervan uit gaan dat die gegevens na verwerking zouden worden gewist. Het zou hier puur gaan om een kwestie van ‘vertrouwen’. Daarnaast vind ik het zorgelijk als burgers in een privacy onderzoek ‘valselijk’ wordt voorgehouden dat dit onderzoek anoniem is. Dit doet afbreuk aan het vertrouwen in de overheid.”

Vandaag heeft Peggy Wijntuin daarom schriftelijke vragen over deze situatie aan het college gesteld.