22 november 2016

Arrestaties bij intocht Rotterdam

De arrestatie van meer dan 200 anti-zwarte-piet-demonstranten bij de Sinterklaar intocht in Rotterdam roept vragen op. De PvdA Rotterdam heeft dan ook een debat aangevraagd om de burgemeester om opheldering te vragen.Het recht op betoging kun je niet zomaar verbieden. Dan moeten er zeer bijzondere omstandigheden zijn.

Tijdens het debat hebben wij de burgemeester drie zaken verzocht:

Een grondige evaluatie

Wij hebben de burgemeester gevraagd een grondige evaluatie te doen van de hele gang van zaken. Wat was de rechtvaardiging voor het beperken van het recht om te demonstreren? Hoe is hierover gecommuniceerd? Was deze manier van handhaving echt nodig? We willen dat bij deze evaluatie in ieder geval ook de door de gemeenteraad en externe partijen gestelde vragen betrokken worden.

Doe onderzoek naar de toepassing van de geweldinstructies

Verschillende demonstranten hebben beelden verspreid van het door agenten toegepast geweld bij arrestaties. We hebben de burgemeester verzocht de wijze waarop de geweldsinstructie is toegepast te onderzoeken.

Ga in gesprek met Amnesty International

In een brief aan de burgemeester is ook Amnesty International kritisch over de status en de geldigheid van het demonstratieverbod en het disproportionele gebruik van geweld. De PvdA Rotterdam wil dat de burgemeester hierover in gesprek gaat met Amnesty.

Reactie van het college

In een eerste reactie gaf de burgemeester aan dat hij dringende signalen had dat de openbare orde en veiligheid mogelijk in het gedrang zouden komen wanneer de demonstratie in Rotterdam zou plaatsvinden. Daarbij werd onder meer verwezen naar een in dat licht afgegeven ambtsbericht van de AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De burgemeester heeft ons de hierboven vermelde evaluatie, het onderzoek naar het gebruikte geweld en een gesprek met Amnesty toegezegd.

Wordt vervolgd!

Het recht om te demonstreren is een belangrijk grondrecht, dat niet voor niets is verankerd in de Nederlandse Grondwet. De toegezegde evaluatie zal grondig in de raad besproken moeten worden, opdat het optreden tijdens de intocht wordt verantwoord en waar mogelijk lessen worden getrokken voor de toekomst.