12 oktober 2016

Behoud groen onderwijs voor Rotterdam!

Wij vinden dat groen onderwijs voor Rotterdam behouden moet blijven. Vorige week werd via verschillende media bekend dat het Wellant College in Crooswijk zijn deuren voor het vmbo groenonderwijs gaat sluiten in 2017. Hierdoor moeten de kinderen die daar nu op school zitten naar een andere locatie. Leerlingen die na de zomervakantie enthousiast aan het nieuwe schooljaar zijn begonnen kregen een bittere pil geserveerd.

Een aderlating

Het afgelopen jaar is de school er niet in geslaagd om samen met de gemeente en andere vmbo’s in Rotterdam een nieuwe locatie te vinden. Hierdoor zijn de leerlingen genoodzaakt om uit te wijken naar plaatsen als Boskoop en Gouda. Dat deze vakschool op het punt staat om te verdwijnen is een absolute aderlating voor de stad. Rotterdam is namelijk al jaren bezig om de stad te verduurzamen en om meer groen in de stad op te nemen. De behoefte aan vakmensen in het groen zal dus blijven en zal zelfs groter worden. Naast deze behoefte aan groene vakmensen streeft Rotterdam, als zijnde onderwijsstad, ernaar om een zo divers mogelijk onderwijsaanbod te hebben. Het wegvallen van het groenonderwijs doet daar afbreuk aan.

Opnieuw de boer op

Nadat we als PvdA de ouderavonden hebben bezocht is het belang van groen onderwijs, de kinderen en de betrokken ouders ons nog duidelijker geworden dan het al was. We hebben begrepen dat het Wellant er hard aan heeft gewerkt maar dat het niet is gelukt. Daar willen we ons niet bij neerleggen. Hoe kan het wel? Wat is daarvoor nodig? Wij willen het liefste het vmbo met groen onderwijs voor Rotterdam behouden en gaan ons daarvoor inzetten.