11 november 2020

Een warm huis, lage energierekening en een opgeknapte wijk

Meer dan een half miljoen Nederlanders kunnen hun energierekening niet of nauwelijks betalen. En dat cijfer stijgt alleen maar, zo blijkt uit onderzoek van adviesbureau Ecorys. Daar komt nog eens bovenop dat zeker een kwart van de Nederlandse woningcorporaties niet over voldoende geld beschikt om hun bestaande woningen beter te isoleren, om zo de energiekosten te drukken.

Het Rotterdamse Energietransitiefonds
Er is in het Rotterdamse Energietransitiefonds 30 miljoen euro beschikbaar gesteld aan leningen voor Rotterdammers, verenigingen en kleine bedrijven die hun woningen, clubgebouw of bedrijfspand willen verduurzamen. Een goed begin, maar er is voor het verduurzamen van al die wijken in Rotterdam meer geld nodig. Nu er vanuit Europa geld vrijgemaakt wordt voor het verduurzamen van woningen, is dit het moment voor het Nederlandse kabinet en de regio’s om het opknappen van woningen tot topprioriteit te maken. Geld besparen op de energierekening met een duurzamer huis betekent enorm veel voor mensen met een laag inkomen in de stad. Bovendien creëert de renovatie van woningen volop werkgelegenheid. De PvdA roept daarom op om deze Europese kans voor een duurzame, sociale en economisch sterke toekomst te omarmen.

De verduurzamingsgolf voor alle Europeanen
Het was onze eigen Nederlandse Eurocommissaris Frans Timmermans die een paar weken geleden kwam met een plan om alle gebouwen in Europa te verduurzamen. Hij gaf het de pakkende naam Renovation wave, oftewel Verduurzamingsgolf. Timmermans is founding father van de Green Deal, het grote project om Europa klimaatneutraal te maken in 2050. Deze Verduurzamingsgolf past perfect in deze plannen voor een duurzaam Europa. In Europa zijn gebouwen namelijk verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik en dragen tot 36% bij aan de totale uitstoot van broeikasgassen. Niet gek dus dat renovatie wordt genoemd als een belangrijke pijler om de Europese klimaatdoelstellingen te halen.

Binnenkort komt het Europese coronaherstelfonds genaamd Next Generation EU beschikbaar, om de economieën van landen te herstellen en weerbaar te maken voor de toekomst. Landen schrijven momenteel een nationaal herstelplan op basis van de nationale en regionale economische behoeften. Nederland kan in totaal aanspraak maken op 5,5 miljard euro uit dit herstelfonds. Wij vinden dat de renovatie van woningen en maatschappelijk vastgoed hierin opgenomen moet worden.

De energietransitie kán en móet sociaal
Want hoewel een woningrenovatie de energiekosten behoorlijk kan drukken, is zo’n ingreep vaak onbetaalbaar voor mensen met een laag inkomen. Bovendien leidt het opknappen van je woning vaak tot huurverhoging die hoger is dan de daling van de energierekening. Hierdoor dreigen gezinnen met weinig geld hun huurwoning te verliezen. Het kabinet zou moeten kiezen voor sociale beleidsmaatregelen als het gaat om verduurzaming door renovatie, waarbij de totale woonlasten van mensen niet stijgen ten opzichte van die van voor de renovatie. Sociale woningbouw moet hierbij prioriteit krijgen, net zoals ziekenhuizen en scholen of andere openbare gebouwen.

Nu de economie hard is getroffen door de coronacrisis, is dit het moment om te investeren, in mens en milieu. Groene investeringen zorgen voor een toekomstbestendige en schone energievoorziening voor alle burgers, en het creëert bovendien nieuwe banen. Zo blijkt uit onderzoek dat de Verduurzamingsgolf tot wel 160.000 extra banen kan opleveren in heel Europa. Dit is een kans die we als Nederland met beide handen moeten grijpen. Er werken in de Nederlandse bouwsector ongeveer 325.000 mensen. Laten we inzetten op het verbeteren van vaardigheden op het gebied van energiegebruik en mensen in de bouwsector opleiden richting de banen van de toekomst.

Een schone stad begint in Europa en eindigt bij jou thuis
De PvdA roept de Nederlandse overheid, de regio’s en het Rotterdams college daarom op om de Verduurzamingsgolf van de Europese Commissie te omarmen en prioriteit te geven aan de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed zoals sociale huurwoningen en scholen. Ook ligt er een taak voor gemeentelijke woningcorporaties, die op het juiste moment moeten inspringen als het geld eenmaal beschikbaar komt. Zo verbeteren we gezamenlijk onze leefomstandigheden, verminderen we onze uitstoot van broeikasgassen en creëren we extra banen in de bouw, die in de nasleep van de coronacrisis hard nodig zullen zijn.

https://dagblad010.nl/Columns/een-warm-huis-lage-energierekening-en-een-opgeknapte-wijk