7 juli 2015

“Betrek de buurt bij plannen Vredenoordplein”

Eind mei heeft de PvdA haar verbazing geuit over het niet betrekken van omwonenden bij de bouw van een nieuwe locatie van het Melanchtoncollege aan het Vredenoordplein. Op de plaats waar tot nu toe een basisschool gevestigd was die plaats bood aan ongeveer 100 kinderen, moet er nu een middelbare school komen voor 400 leerlingen. Dit heeft tot onrust bij de wijkbewoners geleid. Vandaag heeft de gemeenteraad een voorstel van de PvdA aangenomen om met de gebiedscommissie aan tafel te gaan zitten en te zorgen dat de onrust weggenomen kan worden. PvdA-raadslid Co Engberts (Onderwijs): ”Betrek de buurt bij plannen Vredenoordplein”.

Engberts: “Zowel de wijkbewoners als de gebiedscommissie Kralingen Crooswijk zijn nauwelijks betrokken zijn geweest bij de voorbereidingen van de nieuwbouw tot nu toe. Dit terwijl de gebiedscommissie een belangrijke schakel vervult in het contact met de bewoners van Rotterdam. Wij zijn blij dat de gemeenteraad ons voorstel steunt om met de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk om de tafel te gaan en hen advies te vragen over de wijze waarop invulling gegeven wordt aan aspecten als (verkeers-)veiligheid, de sociale functie van de school voor de wijk, speelruimte voor (kleinere) kinderen en groenvoorziening. Ook hebben we de wethouder gevraagd om aandacht te hebben voor de bewonersparticipatie in het verdere proces.”

De motie van PvdA-raadslid Co Engberts werd mede ingediend door Leefbaar Rotterdam raadslid Ronald Buijt.