9 maart 2015

BOOR too big to fail?

Vandaag bericht het NRC Handelsblad dat Stichting BOOR eind vorig jaar 3,2 miljoen euro aan subsidiegeld vervroegd heeft ontvangen van de gemeente. Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt. In 2013 liet BOOR ook al subsidiegeld vervroegd uitbetalen. De PvdA, GroenLinks en SP vragen het stadsbestuur om opheldering. PvdA-raadslid Co Engberts (Onderwijs): “Wij willen onder meer weten of het bericht dat de gemeente de 3,2 miljoen euro die in januari gestort zou worden vorig jaar vervroegd heeft gestort klopt en hoe het mogelijk is dat vooruitbetalen nodig is.”

“De journalisten noemen het niet verwonderlijk dat de gemeente hieraan meewerkt,” zegt Engberts. “Volgens hen is de megakoepel (…) too big to fail. Wij vragen ons af of het stadsbestuur deze kwalificatie deelt en zo ja, welke consequenties deze kwalificatie heeft voor de gemeente Rotterdam.”

“Ook staat er in het artikel dat het geld, zo blijkt uit de subsidiebeschikking, bedoeld is voor zaken als leerlingenvervoer, conciërges en ouderbetrokkenheid. De 3,2 miljoen maakt deel uit van een pakket van bijna 16 miljoen aan subsidie dat Rotterdam voor dit schooljaar aan BOOR betaalt. Het bedrag moet de koepel besteden aan verbetering van het onderwijs,” zegt Engberts. “Wij hebben het stadsbestuur gevraagd welke gevolgen het vervroegd storten van de subsidie heeft voor de financiële positie van Stichting BOOR in 2015 en of men verwacht dat BOOR door dit vervroegde storten eind dit jaar opnieuw om een voorschot gaat vragen. Indien men dit inderdaad verwacht, horen wij graag hoe het stadsbestuur hier tegenover staat.”