Bouwen, banen en een stad van iedereen

Door Co Engberts op 14 november 2018

Er wordt altijd veel over zo’n begroting gezegd. Over de keuzes die we maken waar we het geld van de stad gaan inzetten, over komend jaar en jaren daarna en over wat er zo goed is en waarom het volgens sommigen helemaal anders zou moeten. Wat mij betreft springen er drie onderwerpen er uit, die bovenaan staan voor de komende jaren;

  • Bouwen;
  • Banen;
  • En de vraag: van wie is deze stad?

Bouwen

infographic begroting wonen

‘Bouwen, bouwen, bouwen’ was een van onze mantra’s in de campagne. We zijn dan ook hartstikke tevreden met de voornemens van dit College. Door het ontbreken van regie de afgelopen jaren zitten we nu met overspannen prijzen, lange wachttijden en mensen die wanhopig worden van het niets kunnen vinden. De kranten staan er vol van en we zien dat de woningmarkt alleen maar verder onder druk komt te staan. Steeds harder komt dus de roep om snel wat te doen. Daarom zorgen wij voor tijdelijke woningen die de druk kunnen verlichten.

Ook op de huidige woningmarkt gaan dingen soms niet goed. Er zijn altijd mensen die uit problemen van anderen een slaatje proberen te slaan. Dan komen wij in actie. We hebben dan ook eerder in deze raad op ons initiatief gesproken over misstanden bij de particuliere verhuur. De wethouder werkt aan een actieplan om dat aan te pakken. Maar daarmee is natuurlijk niet alles gezegd en gedaan. Verder zit de huurmarkt muurvast. Zo komen we veel oudere mensen tegen die willen verhuizen. Als dat zou gebeuren zou de doorstroming verbeteren, maar in de praktijk zijn er teveel barrières. Daarom gaat dankzij ons de wethouder samen met de corporaties kijken om hier goede afspraken over te maken, zodat ouderen die naar een kleinere of beter bereikbare woning willen eindelijk kunnen verhuizen.

Duurzaamheid is een uitdaging die hand in hand gaat met wonen. We bouwen en verduurzamen onze woningen. We verwachten de uitgewerkte plannen komend jaar en zullen daarbij letten op een eerlijke, evenwichtige verdeling. Verduurzaming is niet een leuk speeltje waar handige jongens flinke bedragen in hun zakken kunnen laten verdwijnen. Voor je het weet, betaalt de Rotterdammer de rekening en vliegt de elite nog een vervuilend rondje om de planeet. Wij willen in de plannen terugzien dat de verduurzaming een positieve bijdrage aan de economie en aan de welvaart van de Rotterdammer levert.

Bouwen = banen

We zijn trots op de voornemens van dit College om met maatwerk mensen uit de bijstand te halen. Mensen hebben recht op bijstand en hoeven daarvoor niet gestraft of gepest te worden. Daarnaast kijken we uit naar de leer-werk akkoorden en rekenen op de gezamenlijke inzet van onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en de gemeente om in Rotterdam de banenmotor weer flink te laten ronken. Want daar maken we ons nog wel zorgen over. Administratief werk dat naar Azië wordt verscheept en verdergaande robotisering. Welk type werk blijft er over en blijft er voldoende werk ook voor de middeninkomens? Naast de haven hebben we op dit moment geen uitblinkende excellente sectoren en we erkennen dat daar een enorme opgave ligt. We willen daar graag een reactie op van de wethouder hoe zij dat ziet en op welke termijn we daar ook een visie op mogen verwachten.

Wat voor stad willen wij?

infographic begroting iedereen doet mee

Welke geschiedenis geven we mee aan de Rotterdamse kinderen die nu geboren worden en opgroeien? Hoe kijken zij terug op de stad van hun jeugd? Een stad die verdeelt of een stad die verbindt?

Wij kiezen voor het laatste. Dat is een opgave. We moeten alles op alles zetten om deze zo diverse stad, waar mensen in groepen tegen elkaar worden opgezet, een verbonden stad te houden. Daar gebeurt al veel voor. Die stad is vaak al zoveel verder dan de politiek. En wij sluiten daarbij aan. We staan voor de empowering van diversiteit en de mensen.

We zijn daarom grote fan van bewonersinitiatieven, om weer met de benen op de grond te komen. Dat draagt bij aan het cement in onze wijken. De budgetten die daarvoor zijn, lijken niet goed verdeeld per wijk. Daarom zorgen wij voor een onderzoek naar deze verschillen.

We zien vaak ook dat mensen die in hun wijk dingen samen willen ondernemen en organiseren, vaak geen plek kunnen vinden. Waarom zijn gebouwen die met gemeenschapsgeld zijn neergezet in hun buurt (denk aan scholen, stadswinkels, gebouwen van de gemeente) niet gewoon beschikbaar voor de wijk? Wij zorgen ervoor dat hier een plan voor komt.

Nog meer resultaten

We hebben de begroting op een paar punten nog beter kunnen maken. Zo wordt de verjaardag van Rotterdam gevierd in 2020, er wordt een jongerenconferentie georganiseerd, en álle scholen gaan meedoen met kunst-en cultuurlessen.

Deze begroting is een flinke trendbreuk met het vorige college. Wij pakken schuldenproblematiek en jeugdwerkloosheid aan. We bouwen aan huizen die betaalbaar zijn. Er komt ruimte voor ieders tradities en cultuur. We regelen een collectieve zorgverzekering. En we zorgen dat iedere Rotterdammer kan rekenen op een baan en inkomen. Met deze begroting kan de Raad en het College met nieuwe energie aan de slag voor de stad!

Co Engberts

Co Engberts

Co Engberts is sinds 2014 raadslid en sinds 2018 fractievoorzitter. “Onderwerpen als woonzekerheid, onderwijs en cultuur maken veel los bij mensen. En sinds de stikstofproblematiek komt er ook enorm veel extra kijken bij de bouwsector. Het loont dan ook enorm om me hiermee bezig te houden. In mijn eerste raadsperiode hield ik me bezig met

Meer over Co Engberts