26 juni 2018

Coalitieakkoord gepresenteerd: nieuwe energie voor Rotterdam

We gaan aan de slag voor onze stad en voor elke Rotterdammer. In plaats van te schreeuwen en te polariseren, pakken wij aan. Omdat wij een stad willen van gelijke kansen, betaalbare en goede woningen, waar iedereen mee kan doen, en waar er genoeg werk is. Lees het akkoord hier.

Partijleider Barbara Kathmann: ‘’We zijn vooral heel trots erop dat we met dit coalitieakkoord niet alleen kijken naar wat vandaag nodig is, maar ook hoe we zorgen voor de stad van morgen.’’

proostfoto akkoord

Het gaat goed in Rotterdam. De groeiende maakindustrie, top-onderwijsinstellingen, de haven, de architectonische iconen en de grote hoeveelheid initiatieven van de Rotterdammers zelf. Maar het moet ook veel en veel beter. Er is nog steeds heel veel werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat elke Rotterdammer een goed leven kan hebben én houden. Men wil gewoon zeker zijn van een inkomen, een goede woning en als volwaardig Rotterdammer worden gezien.

Energietransitie

Daarom bouwen we voort op een nieuwe energie voor Rotterdam. Hieronder vallen ook de uitdagingen die komen met grote ontwikkelingen zoals klimaatverandering en robotisering.

Kathmann: ‘’De energietransitie vormt dan ook de paraplu van het akkoord. Het kan Rotterdammers onzeker maken, maar het biedt ook kansen. Het sociale aspect van de energietransitie hebben we gewaarborgd.’’

We gaan Rotterdam verduurzamen op een manier die werk oplevert. We gaan meer huizen bouwen om ervoor te zorgen dat er voor alle Rotterdammers een betaalbare woning is. Deze nieuwe economie gaat werken voor elke Rotterdammer.

Ambitieus en bescheiden

Deze resultaten bereiken we niet alleen. Samen met andere Rotterdammers, bedrijven, scholen, wetenschap, maatschappelijke organisaties, culturele organisaties en iedereen die met ons mee wil werken, werken we aan de stad van morgen. We gaan voor gelijke kansen voor iedereen.

Om deze verandering teweeg te brengen is een houding nodig die zowel ambitieus als bescheiden is. Ambitieus, omdat we gaan zorgen voor doorbraken.
Bescheiden, omdat dit soort doorbraken samen moeten worden gerealiseerd. Ook met de rest van de gemeenteraad.

Daarom zijn wij erg trots op het college-akkoord, waarmee we gaan bouwen aan een innovatief, sociaal en duurzaam Rotterdam.

Dit gaan we doen:

Iedereen doet mee:

– Discriminatie op de arbeids- en woningmarkt wordt aangepakt. Iedere Rotterdammer krijgt gelijke kansen op een baan en/of woning.

– We zoeken naar mogelijkheden voor een islamitische begraafplaats en om uitvaartrituelen van de Hindoegemeenschap structureel mogelijk te maken.

– We behouden de gratis OV voor 65+

Zeker zijn van een baan en inkomen:

– We openen de aanval op jeugdwerkloosheid.

–  Met het ‘’Delta Schuldenplan’’ gaan we Rotterdammers die in problematische schulden zitten helpen

– Samen met het MKB zorgen we voor meer werkgelegenheid.

– We begeleiden meer mensen uit de bijstand naar een passende baan.

Zeker zijn van een woning:

– We gaan 18000 woningen bijbouwen om aan de grote vraag aan huisvesting te voldoen.

– Er wordt flink minder gesloopt dan de bedoeling was.

Zeker zijn van schone lucht:

– Er komt een C02-reductie van 50%

– Meer dan 10000 huizen worden verduurzaamd. Dat leidt tot meer werkgelegenheid.