16 december 2016

Collectiegebouw? Geen blunderpot naast de blunderput!

Donderdag 15 december sprak de gemeenteraad over een definitieve ‘go’ voor de realisatie van het Collectiegebouw in het Museumpark – een nieuw depot voor de collectie van het Museum Boijmans van Beuningen, dat tegelijk toegankelijk is voor het publiek. De PvdA-fractie had in het debat een belangrijke aarzeling en wilde meer zekerheid om akkoord te kunnen gaan met de ‘go’.

Zorgen over de 70% verhuur van het Collectiegebouw

Afspraak was dat in dit stadium 70% van de particuliere depots zou zijn voorverhuurd. Bij die verhuur gaat het niet alleen om een inkomstenbron, maar ook om het inhoudelijk concept van het Collectiegebouw: hiermee willen we binding van particuliere verzamelaars en hun collecties verstevigen.

De doelstelling van 70% voorverhuur is bij lange na niet gehaald. Het financiële risico is in ieder geval voor de eerste vijf jaren van het Collectiegebouw, dus tot 2024 voldoende afgedekt. Maar het niet halen van de 70% kan een signaal zijn dat het plan niet goed aansluit bij wensen en voorkeuren van de particuliere verzamelaars. Ook de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur waarschuwde vorig jaar hiervoor.

Een Plan B om een debacle te voorkomen

De PvdA fractie is van mening dat we nu niet zomaar door kunnen gaan en maar afwachten hoe het in 2024 er uit zal zien. Totdat het gebouw in 2019 open gaat, wilden we om te beginnen ieder half jaar een rapportage over de stand van zaken van de verhuur. Daarnaast wilden we vastleggen dat we meteen een plan B maken voor alternatief gebruik van die ruimtes als in 2019 blijkt dat die 70% nog steeds niet gehaald wordt.

We dienden daarvoor deze motie in die raadsbreed werd aangenomen. Dit was tevens ook de enige aanscherping van het plan. We wilden dan ook met deze aanscherping de kans op een blunderpot naast de blunderput voorkomen.