29 november 2013

Concept kandidatenlijst Kralingen Crooswijk

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 11 september 2013 heeft u als leden van de PvdA onderafdeling Kralingen-Crooswijk het fractieprofiel gebiedscommissieleden vastgesteld en een kandidaatstellingscommissie ingesteld om het bestuur te adviseren. De kandidaatstellingscommissie bestond uit: Ocker van Munster (voorzitter), Ayse Sari, Marion van Dragt en Gerard Schuiling.
Op de ALV van woensdag18 december op het partijkantoor (Willem Smalthof 95, 20.00 uur) stellen wij als onderafdeling de kandidatenlijst en het programma vast. Tijdens deze ALV zullen bestuur en kandidaatstellingscommissie de conceptkandidatenlijst motiveren. De uitnodiging en de vergaderstukken worden in de loop van deze week verspreid. Dan zullen wij ook nog wat nadere informatie over de kandidaten geven.
Het bestuur van de onderafdeling is samen met de kandidaatstellingscommissie tot de volgende conceptkandidatenlijst voor de PvdA gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk. Een combinatie van ervaren en nieuwe gezichten die vorm zullen geven aan de nieuw te vormen gebiedscommissie. De conceptkandidatenlijst ziet er als volgt uit:
1. Paulette Verbist
2. Oktay Ünlü
3. Kevin van Eikeren
4. Abdel Tanouti
5. Jannie Hack
6. Carole Hietbrink
7. Dik Vuik
8. Mesut Disli
9. Mieke van der Graaf
10. Wim van Heemst

We hopen velen van u te zien op 18 december!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de onderafdeling Kralingen-Crooswijk,
Ruud van Middelkoop, voorzitter