19 november 2013

Conceptkieslijst gebiedscommissie Feijenoord

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 12 juni 2013 heeft u als leden van de PvdA onderafdeling Feijenoord het fractieprofiel c.q. profielkenmerken gebiedscommissieleden vastgesteld. Tevens heeft u ingestemd met het instellen van een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie bestaande uit Els Kuijper, Richard Moti en Oktay Unlu. De kandidaatstellingscommissie heeft op basis van het fractieprofiel een conceptkandidatenlijst voor de gebiedscommissie Feijenoord opgesteld.

Het bestuur van de onderafdeling heeft het voorstel van de kandidaatstellingscommissie overgenomen en presenteert u met trots een conceptkandidatenlijst voor de PvdA gebiedscommissie Feijenoord. Een combinatie van ervaren en nieuwe gezichten die zich de komende vier jaren gaan inzetten voor het gebied Feijenoord en vorm zullen geven aan de nieuw te vormen gebiedscommissie.

In de ALV op woensdag 18 december aanstaande wordt aan u gevraagd deze conceptkandidatenlijst vast te stellen. Tijdens deze ALV zullen zowel het bestuur als de kandidaatstellingscommissie de conceptkandidatenlijst motiveren. De plaats waar de ALV zal worden gehouden alsmede de vergaderstukken worden in de aankomende weken bekend gemaakt en ter beschikking gesteld.

In de bijlage vindt u de conceptkandidatenlijst.