2 december 2013

Conceptkieslijst gebiedscommissie Noord

Tevens heeft u ingestemd met het instellen van een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie bestaande uit Elma Jonas, Michel de Baan, Willemijn Dekker, Jaap Sala en Peggy Wijntuin. Specifiek voor Noord zijn hier 2 adviseurs aan toegevoegd, te weten Otto Würsten en Petra Reijntjes.

De kandidaatstellingscommissie heeft op basis van het fractieprofiel een conceptkieslijst voor de gebiedscommissie Noord opgesteld. Zij presenteert u met trots een PvdA-conceptkandidatenlijst voor de gebiedscommissie Noord. Het zijn vooral ervaren gezichten die zich de komende vier jaren willen inzetten voor het gebied Noord. Zij zullen gaan werken in en aan de nieuw te vormen gebiedscommissie.

In de ledenvergadering op woensdag 18 december aanstaande wordt aan u gevraagd deze conceptkandidatenlijst vast te stellen. Tijdens deze ledenvergadering zal de kandidaatstellingscommissie de conceptkandidatenlijst motiveren. De ledenvergadering zal plaatsvinden in wijkgebouw De Banier, Banierstraat 1.

De conceptkandidatenlijst ziet er als volgt uit:

1. Martijn van der Valk

2. Paul Aertsen

3. Ina Chabot

4. Kees van Dongen

Namens de onafhankelijke kandidaatstellingscommissie,

Peggy Wijntuin

voorzitter selectiecommissie Noord