22 november 2013

Conceptlijst gebiedscommissie Charlois

Beste leden van de PvdA-Charlois,

Met de opheffing van de deelgemeenten en de invoering van het nieuwe bestel is een nieuwe situatie ontstaan. We zijn trots op wat de PvdA in de afgelopen periodes heeft gepresteerd en we staan nu voor een nieuwe uitdaging: in de gebiedscommissie een aantal goede leden krijgen en een (vice) voorzitter.

We gaan uit van een goede verkiezingsuitslag en beschouwen vijf plaatsen op de lijst als haalbaar. De lijsttrekker is tevens kandidaat-voorzitter van de gebiedscommissie. Daarnaast beschouwen wij de kandidaten 2 t/m 5 als een uitstekend team, waarin mensen elkaar aanvullen en versterken. Er zit ervaring in, nieuw talent, samenbinders, beleidsmensen, doeners, mensenmensen.

De kandidaatstellingscommissie heeft een unanieme voordracht gedaan aan het bestuur, die deze ongewijzigd heeft overgenomen. De commissie heeft met alle kandidaten twee gesprekken gevoerd. Deze gesprekken vormden samen met de sollicitatiebrieven de basis voor de samenstelling van de lijst. Wij presenteren u dan ook met genoegen de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 2014:

  1. Zeki Baran
  2. Kathleen Paal
  3. Shirley Ramlal
  4. Ahmet Yildirim
  5. Jitske Proietti

Leden, het is aan u om te stemmen op de voorgestelde kandidaten of op een eventuele tegenkandidaat.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van PvdA-Charlois,

Carina Klamer