16 maart 2017

Continuïteit van wijkteams gewaarborgd!

De gemeenteraad sprak vandaag over het de doorontwikkeling van de zorg, welzijn, jeugdhulp en de inkoop hiervan 2018. Hierbij werden ook de aankomende aanbestedingen, die voor volgend jaar gepland staan, besproken. Door die aanbesteding zou het kunnen dat de Gemeente Rotterdam de zorg in gaat kopen bij andere aanbieders. De PvdA Rotterdam maakt zich er hard voor dat een mogelijke wissel van zorgaanbieders niet ten koste gaat van de zorg die geboden wordt. Wij hebben het college dan ook met een motie opgedragen om de continuïteit van de hulpverlening  in de wijkteams te garanderen.

Raadslid Fatima Talbi hierover: “Er is veel moeite en tijd is gestoken in het laten landen van de wijkteams in de wijken en nu zijn er zorgen bij de wijkteams over de continuïteit van de hulp na de aanbesteding. Voor de kwaliteit van de hulpverlening is het belangrijk dat mensen vertrouwd zijn met de hulpverleners. Daarom moet de continuïteit van de hulpverlening in de wijken gewaarborgd worden”

De exacte motie is hier te vinden.