8 mei 2014

De Leefbaar yuppen treden aan

Vandaag presenteerden D66, Leefbaar Rotterdam en het CDA hun coalitieakkoord met als titel: “Op volle kracht vooruit”. Dat op volle kracht durven we te betwijfelen. Al tijdens de presentatie moesten de onderhandelaars bij herhaling verklaren dat het op momenten toch ook echt spannend is geweest of men überhaupt de finishlijn zou halen van de coalitievorming. Geen reden om aan te nemen dat dit een erg stabiel stadsbestuur wordt.

Het akkoord loopt verder over van de mooie volzinnen over beleid dat al jaren wordt uitgevoerd. Nauwelijks zijn er nieuwe, creatieve ideeën terug te vinden in het akkoord, of ideeën die ertoe zouden doen.

Waarop heeft men elkaar dan wel gevonden?

Er wordt 8,4 miljoen jaarlijks bezuinigd op armoedebeleid, oplopend zelfs naar bijna 13 miljoen. En zoals gevreesd, kiest men ook nog eens voor het snijden in de kwijtschelding afvalstoffenheffing voor de minima. Er worden meer ambtenaren ontslagen, wat een bedrag moet opleveren van 40 miljoen, er wordt gekort op de maatschappelijke opvang en ze gaan stadsbeheer en sport naar de markt brengen.  Je vraagt je af waar de onderhandelaars van D66 en het CDA dan de warmte gevoeld hebben in de bedstee met Leefbaar?

Trots verklaarde D66 dat het cultuurbudget in stand blijft . Poeh hee, een hele prestatie. Verder lezen we dat het belangrijk gevonden wordt dat er een bakfietswijk zal ontstaan, we vermoeden dan dat dit ook een ideetje is van de democraten, en dat de ondernemers een plan moeten bedenken voor meer dance (niet de parade) in Rotterdam. En ja, het CDA zal erom geknokt hebben dat op zondagochtend de bakker gesloten blijft.

Wat Leefbaar inbrengt in dit college is de overduidelijke wil om vooral de macht niet mis te lopen. Dus stappen ze in de bakfiets van Belhaj en krijgen ze daarvoor een wethouder Veilig terug. (verantwoordelijkheid van de burgemeester)

…. en mogen ze als Leefbaren luidkeels brullen: “met volle kracht vooruit.”

 

 

Leo Bruijn