De nieuwe woonvisie Rotterdam

Door Co Engberts op 17 mei 2019

De PvdA wil dat iedereen kan wonen in een sterke en gevarieerde wijk. Dit betekent dat we in wijken met veel duurdere woningen sociaal bijbouwen en er in wijken met voornamelijk sociaal meer middenhuur willen. Dat is de richting en daar is tijd voor nodig. Maar we zijn onderweg.

Woningmarkt zwaar overspannen

Tegelijkertijd is de woningmarkt zwaar overspannen. Rotterdam was nooit zo, daar kon je makkelijk een woning vinden. Maar de problemen uit Amsterdam zijn ook hier terecht gekomen en het internationale grootkapitaal ziet wonen als een manier om snel flink geld te verdienen. De prijzen zijn de pan uit geschoten. Veel mensen blijven zitten, waardoor het beschikbare aanbod verder onder druk komt. Mensen die iets zoeken moeten concurreren met tientallen anderen om een plek in de stad te krijgen. Daar wordt misbruik van gemaakt en de mensen aan de onderkant zijn dan vaak de dupe. Daarom moeten we maatregelen nemen en de afgelopen maanden hebben wij en veel andere partijen bij de begroting, bij de behandeling van NPRZ-wonen of via schriftelijke vragen veel voorstellen gedaan om daar wat aan te doen. Er kan meer.

Sociale voorraad

Er zit om te beginnen een lek in de sociale voorraad: in de particuliere sector houdt men zich niet altijd aan de regels en worden sociale woningen voor veel meer geld verhuurd. Dat lek moet dicht. De eerste stap is de pilot in Carnisse in kader NPRZ, maar we moeten snel verder en daarvoor dienen we deze motie in.

Ouderen en wonen

Ouderen die graag naar een kleinere woning willen verhuizen, moeten we helpen. In mijn portiek is het gelukt: mijn buren, vier hoog en geen lift, konden terecht in dezelfde portiek op de eerste verdieping zonder dat de huur omhoog ging. Een goede afspraak met de particuliere verhuurder. Dat kunnen de corporaties echt ook en grootschaliger. Dat kan noodzakelijke beweging op gang helpen. We verwachten dat in de prestatieafspraken hier concrete en toetsbare stappen worden gezet. Graag een reactie.

Renovatieprojecten

Bij grootschalige renovatieprojecten willen veel mensen graag in hun buurt blijven wonen. Niet allemaal, maar voor sommige mensen is dat belangrijk – ik ben zelf een keer van de Meent naar de Mariniersweg verhuisd, 500 meter en dat maakt mij nog blij – en wij vinden dat corporaties daar een rol hebben. Zo moeilijk is het niet en al helemaal niet onmogelijk. Vooral een kwestie van hele goede planning en afspraken. Ook op dit punt willen wij dat richting prestatieafspraken een steviger kader af spreken.

Leegstand

Leegstand is er vreemd genoeg ook. Soms worden woningen moedwillig en in onze ogen onnodig onbewoonbaar gemaakt, ik vraag de wethouder om daar eens in te duiken en dat te stoppen. Maar waar ik ook een lans voor wil breken is daar waar mensen wonen in wat we lekker nog steeds anti-kraak noemen. Soms studenten maar ook net zo vaak mensen die snel iets betaalbaars nodig hebben en dan hier in stappen. Zij hebben de zwakste positie als je naar de markt kijkt. Daar is gelukkig iets aan te doen. Rotterdam moet alleen maar zaken doen met beheerders die zich aan de landelijke certificering houden, die overigens kwam door een motie van CDA en CU in de Tweede Kamer, en daarom van ons deze motie.

Veranderingen en monitoring

De wereld staat niet stil. Veranderende woningbehoeften, veranderende verwachtingen in bevolkingssamenstelling. Monitoren en de bereidheid om bij te stellen of extra maatregelen te nemen zijn voor ons essentieel. Het is ook wat ik van deze wethouder verwacht. Monitoren en de bereidheid om iets anders te doen als dat nodig blijkt. Het amendement dat Groen Links samen met ons en ChristenUnie heeft ingediend, is daarom voor ons ook zo belangrijk omdat we daar dat precies in omschrijven: versterk de monitoring en doe wat als dat nodig blijkt.

Corporaties

Corporaties hebben ook een nijpend probleem op tafel gelegd: 60% van de mutaties is nu door mensen die op de een of andere manier urgent zijn. Dat zet niet alleen enorme druk voor reguliere zoekers, we weten ook dat veel van die 60% terecht komt in het goedkopere segment en in kwetsbare wijken. Ondanks al onze inspanningen om wijken sterker te maken, loopt corporatiebezit daarmee juist het risico de andere kant op te gaan. Wonen en zorg gaan hier hand in hand. Een landelijk onderzoek eind vorig jaar geeft hier aanbevelingen en wij willen dat dit in Rotterdam wordt opgepakt, vandaar deze motie.

Middenhuur

Daarmee lossen we het probleem voor die reguliere zoeker niet op, die reguliere zoeker die ook moeite heeft in het onderste deel van het middensegment, zoals op alle categorieën de knijp staat. Het verder versterken van de doorstroom is nodig. Extra studentenwoningen zijn belangrijk en het vergroten van aanbod in onderste deel middensegment. De wetgever belemmert corporaties daar wat aan te doen. Wij willen dat corporaties dat mogen bouwen, daar is geen discussie hier over. Maar als die wetgever niet opschiet, moeten we zelf wat doen en daarom moet dat op de agenda voor de prestatieafspraken: desnoods gaat er wat extra en geschikt bezit van corporaties naar het middenhuurdeel, met gelijktijdig bijbouwen. Netto is dat hetzelfde en het resultaat staat voor ons voorop.

Wonen is veel meer dan een stapel stenen. Wonen is je veilig en prettig voelen. Een gezonde woning, goed geventileerd, geen schimmel op de muren, geen ongedierte. Een verwarming die het doet, licht en stromend water. Betaalbaar voor jouw portemonnee. Wonen is ook je buurt, je sociaal netwerk. Je vrienden en je buren.

Huurdersparticipatie

We hebben afgelopen maanden veel voorstellen gedaan om de positie van huurders te versterken en hun recht te kunnen laten halen. Daar zijn we nog lang niet klaar mee. Voor individuen die teveel huur betalen moet hun recht helder zijn Voor mensen die torenhoge servicekosten betalen, waar nu schijnbaar niemand wat aan kan doen. En voor de gezamenlijke huurders, zoals in geval van renovatie. We zien dat de Rotterdamse huurdersparticipatie achterloopt en laten zie zeggen: bij de tijd gebracht moet worden, een extra onderwerp voor de gesprekken met de corporaties.

Co Engberts

Co Engberts

Co Engberts is sinds 2014 raadslid en sinds 2018 fractievoorzitter. “Onderwerpen als woonzekerheid, onderwijs en cultuur maken veel los bij mensen. En sinds de stikstofproblematiek komt er ook enorm veel extra kijken bij de bouwsector. Het loont dan ook enorm om me hiermee bezig te houden. In mijn eerste raadsperiode hield ik me bezig met

Meer over Co Engberts