De PvdA en Ombudswerk in Rotterdam

25 januari 2019

Het is u wellicht bekend dat in Rotterdam verschillende leden van de PvdA zich bezig houden met ombudswerk. Er is niet alleen een stedelijk ombudsteam, maar er zijn ook leden in Kralingen/Crooswijk en “op Zuid” binnen ombudswerk actief.

Contact

Hulpvragen kunnen op verschillende manieren ontvangen worden. Soms door contacten op straat (flyeren), soms door een persoonlijk contact (raadslid, gebiedscommissielid of wijkraadslid), soms door een doorgespeelde vraag vanuit de raadsfractie of zelfs vanuit de Kamerfractie, maar meestal via het gepubliceerde mailadres.

De eerste communicatie loopt dan ook meestal via de mail “verdeel en heers”. Aanvankelijk was niet gekozen voor een spreekuur, maar een paar jaar geleden is op proef gestart in Delfshaven. Dat leek van de grond te komen, totdat het team daar uiteen spatte op weg naar de verkiezingen. Nieuwer is het lokaliseren van een spreekuur (2x per maand) ‘op Zuid’. Gelukkig kunnen we daar van een locatie gebruik maken (‘de kleine Villa’ aan de St. Andriesstraat). Aandachtspunt bij een spreekuur is en blijft de bezetting, om dit continu te kunnen blijven invullen zou een extra handje welkom zijn. In de regel gaat het om woensdagavonden.

Terugblik

Terugblikkend op de hoeveelheid en de aard van de hulpvragen zie je het volgende. Zodra er een grote verandering op wetgevingsterrein is, dan komen er vragen of discussies. Direct na de decentralisaties (WMO, WWB/Participatiewet) nam het aantal hulpvragen in dit verband toe (ruim 80). Wat bleek was dat mensen “de weg kwijt waren” (Vraagwijzers en wijkteams), maar ook dat de professionele instanties nog niet goed wisten wat hun (nieuwe) rol was. In dit verband meldde ik al eens op een ledenvergadering dat het Ombudsteam vaak een soort ANWB was, vooral de weg wijzen, of op weg helpen (en soms ook pechhulp).

Op weg naar het einde van de vorige kabinetsperiode zie je de ontevredenheid terug in de vragen of discussies, tevens daalde het aantal hulpvragen duidelijk (30). Ook bij het Ombudsteam komen verwijten op de rol van de PvdA in dat kabinet binnen, zo goed als kritiek geleverd vanuit de Kamerfractie over de AOW richting nieuw kabinet ook van commentaar wordt voorzien. Dergelijke kritiek kan het Ombudsteam eigenlijk alleen maar van enkelvoudig commentaar voorzien, er is feitelijk geen hulpvraag, maar niet reageren kan ook niet.

Heden

Over 2018 (42 hulpvragen; Kralingen/Crooswijk niet meegerekend), is er geen duidelijk onderwerp dat de boventoon voert. Je ziet woningcorporaties moeizaam communiceren met klanten, opmerkelijk blijft een aparte zittingsmiddag bij de rechtbank voor Evideszaken (waterafsluitingen m.n.). Kennelijk gaat het om zoveel zaken, dat er periodiek een apart dagdeel aan gewijd wordt.

Een van de leukere zaken was die van de scootmobielgebruiker in Prinsenland. Zijn zorgbegeleidster meldde zich bij ons met het probleem, dat meneer het huis niet meer in of uit kon, vanwege de verzakte stoep voor zijn deur. Zij liep tegen verschillende “bureaucratische muren” op. Het is uiteindelijk gelukt om alle instanties actief te krijgen, de stoep opgehoogd te zien worden en zelfs de toegang tot het tuintje achter vlak te maken voor meneer. Maar echt soepel liep het niet.

Wat niet onderschat mag worden is het contact met de leden van de verschillende gebiedscommissies en wijkraden, maar zeker ook de raadsfractie (en nu ook weer de wethouders). Er doen zich geregeld zaken voor die ook breder in beeld moeten komen, in de gebieden, in de stad of zelfs ook landelijk. Het Ombudsteam moet dan ook kunnen aankloppen en dan ook gehoord worden.

Onlangs was er een mooi voorbeeld van een ouder echtpaar dat door een samenloop van omstandigheden (o.a. zorgen voor de wees geworden kleindochter die studeerde en een studielening had) een net iets te hoog inkomen had en daardoor alle soorten van toeslagen en dergelijke misliepen. Gelukkig kon via de wethouder de rubriek ‘Bijzondere Bijstand’ ingeschakeld worden.

Kortom, ombudswerk is te zien als een graadmeter wat er speelt in de maatschappij om ons heen, op het ombudswerk van de PvdA Rotterdam wordt een beroep gedaan wanneer de partij of vertegenwoordigers ervan in het nieuws komen of zich manifesteren (en wanneer er vertrouwen is in onze politici).

Stef Möhlmann
coördinator Ombudsteam PvdA Rotterdam.