De PvdA Rotterdam wil 1.000 basisbanen

2 februari 2018

Goed werk is de basis van een goed leven. Goed werk geeft je een inkomen en zicht op een zekere toekomst. Het is plezier hebben met je collega’s. Het is een basis waarmee je vooruit kunt plannen, een huis kunt betalen en een gezin kunt stichten. Goed werk met een fatsoenlijk inkomen is daarom heel belangrijk. Daar zit precies het probleem.

Volwaardig meedoen voor een volwaardig salaris

Teveel mensen staan langs de kant terwijl zij graag willen meedoen. Dat geldt in het bijzonder voor onze stad: 38 duizend mensen in Rotterdam zitten zonder werk en in de bijstand. Nergens is de werkloosheid zo hoog. Tegelijkertijd zien we dat er veel werk niet wordt gedaan terwijl daar veel behoefte aan is.  Denk aan banen zoals schoolconciërges, extra beveiligers op de tram en koffiejuffrouwen in de ouderenflat. Werk dat verschil kan maken op onze scholen, in onze wijken en in onze verzorgingstehuizen, maar dat nu vaak niet wordt gedaan.     

We beginnen met 1000 basisbanen

Daarom vinden wij dat er in Rotterdam meer banen bij moeten komen. Om te beginnen met 1.000 basisbanen. Dat zijn volwaardige banen met een fatsoenlijk salaris, waarmee mensen die nu ongewild langs de kant staan aan de slag kunnen. Als conciërge, wijkhulp of speeltuinmedewerker. Zodat mensen die nu langs de kant staan, weer een kans krijgen en belangrijk maatschappelijk werk niet blijft liggen. Dat is goed voor de stad, en goed voor jou.  

Meer weten over onze standpunten met betrekking tot werk en inkomen? Klik hier.

Meer weten over basisbanen en waarom ze er moeten komen? Zie hieronder onze uitlegvideo