De Rotterdamse armoedeaanpak: uit de knoop

18 april 2019

Bovenop de schuldenaanpak (Reset Rotterdam) is deze week de Rotterdamse armoedeaanpak Uit de Knoop gelanceerd. De aanpak van kinderarmoede, een intensivering van de gezinsaanpakken en een meer integrale aanpak van de armoedeproblematiek in de stad zijn belangrijke punten uit het plan. Ook komt er een armoedeindex waarmee we de ontwikkelingen in kaart gaan brengen en gaan monitoren. Net zoals in de schuldenaanpak is de gedachte: het doorbreken van vicieuze cirkels die de armoede- en schuldenproblematiek in leven houden.

De Partij van de Arbeid is blij met dit plan, omdat we zien dat teveel mensen in Rotterdam in de armoede leven. Raadslid Duygu Yildirim zegt hierover: ‘’1 op de 4 kinderen in Rotterdam leeft in armoede. Wij vinden het onacceptabel dat zoveel kinderen in de stad in armoede leven. Kinderen zouden een goed ontbijt, een zorgeloos bestaan en voldoende mogelijkheden voor recreatie en school moeten hebben. Elk kind dat in armoede leeft is er één teveel, maar relatief gezien doen we het nog slechter in Rotterdam dan het landelijk gemiddelde. Dat is 1 op de 9 kinderen. Het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede is noodzakelijk en hiervoor is het terecht dat overeenkomstig landelijke plannen kinderen centraal komen te staan. Ook krijgen 500 gezinnen intensieve begeleiding en worden bestaande regelingen van de Gemeente Rotterdam beter onder de aandacht gebracht bij de mensen in de stad’’.