7 september 2017

Debat over oBike: “Gebruiken is betalen!”

Dankzij de PvdA vindt vandaag het raadsdebat plaats over de oBikes. De partij wil opheldering over of, en welke afspraken het college heeft gemaakt met de exploitant. Het gaat over de komst van duizenden fietsen.  

De oBike werd gepresenteerd als een mooi initiatief uit naam van de deeleconomie. Daar heeft fractievoorzitter Leo Bruijn ernstige twijfels over:

“De oBike is een eenvoudig commercieel concept dat gebruik maakt en derhalve profiteert van de Rotterdamse buitenruimte.”

De PvdA wil weten welke mogelijke maatregelen het college gaat nemen om de verhuur van deze fietsen te reguleren. Maatregelen zijn namelijk nodig als blijkt dat de oBike inderdaad geen deelsysteem is maar een commerciële operatie die zonder te betalen gebruik maakt van de openbare ruimte.

Bruijn is verbaasd over de gang van zaken:

”Door middel van de schriftelijke vragen en het debat hopen we alle informatie boven tafel te krijgen. Onbegrijpelijk dat dit niet gewoon goed geregeld is in overleg met de gemeente.”

Wel deelfietsen mits goede regulering

De Partij van de Arbeid staat positief tegenover het gebruik en de uitrol van deelfietsen. Echter vindt de PvdA wel dat elke partij de mogelijkheid moet hebben om middels een uitvraag door de gemeente aan deze gunning deel te nemen Aspecten die daarin moeten worden meegenomen: de kwaliteit van de fietsen, de wijze van verspreiding, inzameling en verdeling in de stad en de stalling in daarvoor geëigende voorzieningen.

Veel Rotterdammers ondervinden overlast van de tweewielers doordat fietsparkeerplekken, bekostigd door belastingbetalers, worden bezet. Het feit dat de fietsen overal kunnen worden geplaatst leidt tevens tot een slordig straatbeeld. Veel burgers zijn de oBikes dan ook zat: “De klachten stromen bij ons dagelijks binnen.”

De PvdA is een groot voorstander van het aantrekkelijker maken van de stad en meer mensen te bewegen naar de fiets. Dit moet echter wel op een dusdanige manier gebeuren dat iedereen daarvan in wederkerigheid profiteert en niet voor overlast zorgt.”