8 december 2015

Debat Woonvisie

Aan de Goudsesingel bevindt zich Cafe @home, de locatie waar de PvdA op woensdag 25 november een debat over de Woonvisie hield.

Het werd een levendig debat waarvoor een aantal deskundigen waren uitgenodigd:

  • Bart Kesselaar, manager Strategie Havensteder
  • Karin Schrederhof, vestigingsdirecteur Woonbron
  • Marco Florijn, oud-wethouder en directeur Seastarters
  • Lucas de Boer, manager Wonen Mitros
  • Tom Harreman, voorzitter gebiedscommissie Delfshaven

De voorzitter en gastheer van de avond was Hans van Zuuren, die aan het begin van de avond uitlegde dat het de bedoeling was dat de stadsfractie van de PvdA middels hun fractievoorzitter Leo Bruin, werd gevoed met argumenten over de Woonvisie. Deze woonvisie moet nog in de gemeenteraad van Rotterdam worden behandeld.

Veel onderwerpen passeerden de revue: scheefwonen, statushouders die in Nederland zijn komen wonen, ouderen die langer thuis blijven wonen en de woningvoorraad van de buurtgemeenten.

Bij de toegedichte rol van de woningbouwcoöperaties werd er de vraag gesteld wat zij konden betekenen. Volgens de sprekers van de woningbouwcoöperaties ging deze woonvisie vooral over stenen en niet over mensen. Marco Florijn vertelde dat er 16000 statushouders in AZC’s zitten en dat zij best naar sociale woningen kunnen gaan, omdat er genoeg van die woningen zijn. Voor zowel mensen die zitten te wachten op een woning als ook die statushouders is er genoeg plek. Het is dan ook verbazend dat dit college sociale woningen af wil breken. Het verkopen van woningen uit de voorraad heeft negatieve effecten. Beleggers gaan ermee aan de haal. Dit gaat voorbij aan het adagium van kansrijke wijken en het voor gezinnen aantrekkelijk maken. Ook de leegstaande kantoorpanden kwamen aan de orde en de vraag waarom er niet op braakliggende terreinen wordt gebouwd.

De avond was interessant en de moeite waard om deze discussie bij te wonen. De avond werd prettig met een borrel afgesloten, waarbij de onderlinge contacten verder werden aangehaald.