21 maart 2017

Dienstverlening Rotterdam moet beter!

De PvdA Rotterdam maakt zich grote zorgen over de dienstverlening van de Gemeente Rotterdam aan hulpbehoevende Rotterdammers. Van alle kanten krijgen wij signalen dat mensen in een zeer kwetsbare positie, bijvoorbeeld omdat ze schulden hebben, werkloos zijn of dakloos zijn of hun huis uitgezet dreigen te worden, niet adequaat geholpen worden door de gemeentelijke instanties die hiervoor zijn aangewezen: de Vraagwijzer en de wijkteams. Dit zorgt er niet alleen voor dat deze mensen niet de hulp krijgen die zij nodig hebben om uit de problemen komen, het zorgt er ook vaak voor dat problemen verergeren.

Een kleine selectie uit de klachten die wij ontvingen:

  • Hulpbehoevende Rotterdammers weten de Vraagwijzer en de wijkteams niet te vinden.

Deze kwetsbare mensen zijn vaak niet op de hoogte van de mogelijke hulp die de gemeente hen zou kunnen bieden om uit de problemen te komen. Dit leidt ertoe dat deze mensen pas in een later stadium met deze instellingen in contact komen en dat de problemen in de tussentijd vaak verergerd zijn. Men komt pas in het systeem van hulpverlening terecht als het al te laat is.

  • Medewerkers van de Vraagwijzer hebben niet genoeg kennis om cliënten adequaat te helpen.

De problemen worden niet goed beoordeeld, waardoor verkeerde adviezen worden gegeven. Hulpbehoevenden hebben hierdoor het gevoel dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. Bovendien duurt het hierdoor langer voordat de juiste hulp gegeven kan worden, waardoor problemen in de tussentijd kunnen verergeren. Extra probleem hierbij is dat mensen in een kwetsbare positie vaak geen idee hebben welke hulp zij kunnen krijgen, dus het vaak ook niet meteen doorhebben als een oplossing in de verkeerde richting wordt gezocht.

  • Er is een gebrek aan communicatie tussen medewerkers en dossiers worden niet voldoende opgebouwd, waardoor mensen steeds weer hun hele verhaal moeten vertellen. Dit is niet alleen heel vervelend voor deze mensen, het zorgt ook voor onnodige vertraging, met alle nadelige gevolgen van dien.
  • Mensen voelen zich niet vrij om al hun problemen op tafel te leggen bij de Vraagwijzer, omdat er soms meerdere mensen aanwezig zijn in de ruimte waar intakegesprekken gevoerd worden. Dit zorgt ervoor dat de problemen uiteindelijk niet geheel duidelijk worden bij de hulpverleners, met als gevolg dat niet de benodigde hulp geboden kan worden.
  • Er is geen integrale benadering bij mensen met verschillende problemen. Mensen die hulp zoeken bij de Vraagwijzer hebben vaak meervoudige problemen. Bijvoorbeeld schulden, geen inkomen en dreigende dakloosheid. Deze problemen worden vaak gescheiden en niet gelijktijdig benaderd. Dit leidt ertoe dat in de tijd dat één van de problemen wordt aangepakt, andere problemen verslechteren.
  • Als een wijkteam benaderd is, lijkt er geen garantie te zijn dat de hulpbehoevende persoon ook daadwerkelijk de hulp krijgt die hij/zij nodig heeft.
  • Er is geen samenwerking tussen woningcorporaties en de wijkteams of Vraagwijzer, terwijl deze juist een sleutelrol kunnen spelen in problematiek rond huisvesting.

Het gaat hier om de meest kwetsbare groep Rotterdammers, die als gevolg van een terugtrekkende Rotterdamse overheid nog verder van huis dreigen te raken. De PvdA-Rotterdam vindt dit niet kunnen en wil dat dit snel verbetert. PvdA-gemeenteraadsleden Carlos Gonçalves en Peggy Wijntuin hebben bovenstaande problemen aangekaart bij het college van Leefbaar Rotterdam, CDA en D66 en houden de vinger aan de pols om te zorgen dat Rotterdammers de hulp krijgen die ze nodig hebben.