21 mei 2015

Discriminatie allochtone studenten bij stages

De PvdA-fractie was zeer teleurgesteld door het nieuws dat vandaag in Metro stond (‘Stage vinden grotere opgave voor allochtoon’). Uit cijfers van de Nationale Stagemonitor blijkt onder meer dat allochtone studenten gemiddeld minder stagevergoeding krijgen en meer sollicitatiebrieven moeten versturen voordat ze worden aangenomen. Ook krijgen ze vaker een lager eindcijfer. PvdA-raadsleden Peggy Wijntuin (Emancipatie), Carlos Gonçalves (Werk) en Co Engberts (Onderwijs) trekken aan de bel.

“Vorig jaar hebben wij een initiatiefvoorstel gepresenteerd waarvan deze problemen in onze optiek deel uitmaken, namelijk het zogenoemde ‘Actieplan tegen Arbeidsmarktdiscriminatie’. Het stadsbestuur gaf toen aan om de aanbevelingen uit ons actieplan te omarmen,” zegt Wijntuin. “Ik wil dan ook weten van het stadsbestuur hoe men in dit licht de zorgwekkende conclusies uit de Nationale Stagemonitor dat allochtone studenten gemiddeld minder stagevergoeding krijgen en meer sollicitatiebrieven moeten versturen voordat zij worden aangenomen beoordeelt.”

“Ook maken wij ons zorgen over de positie van allochtone studenten in het onderwijs en de vraag of zij gelijke kansen hebben en krijgen. Eerder deze maand stelden wij het stadsbestuur al vragen over de hoge uitval van in het bijzonder allochtone MBO-studenten die zijn doorgestroomd naar het HBO,” zegt Engberts. “Vandaar dat ik graag wil weten of het stadsbestuur het met ons eens is dat ieders talenten en mogelijkheden ongeacht afkomst maximaal tot hun recht moeten kunnen komen en dat het onderwijs hierin een essentiële rol voor alle Rotterdammers vervult. Wij zouden graag zien dat de wethouder om de tafel gaat zitten met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen voor dit probleem.”