12 september 2017

Doe Eneco niet in de uitverkoop

De PvdA Rotterdam schaart zich achter de oproep van de vakbond om Eneco niet in te uitverkoop te gooien. Voor ons staan het behoud van werk in de regio en investeringen in duurzame energie hierbij voorop.

Het belang van onze aandelen

De energieleverancier zorgt alleen in Rotterdam al voor meer dan 2.000 directe banen. Niet alleen op het gebied van werk, maar ook voor de overgang naar een duurzame samenleving is het van belang dat Rotterdam aandeelhouder blijft. Als aandeelhouder houdt de gemeente invloed op het beleid.

Zorgen over de werkgelegenheid

De mogelijke uitverkoop van de aandelen zorgt terecht voor veel zorgen bij het personeel. Bij de verkoop van Nuon en Essent verdwenen veel banen naar het buitenland. De Eneco Groep NV geeft dit zelf in hun rapport van 23 juni jl. aan. Deze feiten zijn gebaseerd op de jaarverslagen van bovengenoemde energieleveranciers. Als de verkoop doorgaat is er geen enkele garantie dat de Nederlandse banen veilig zijn bij de nieuwe eigenaren. In een stad waar de werkloosheid hoog blijft is het verkopen van onze belangen bij zo’n belangrijke werkgever spelen met vuur.

Werkgelegenheid Eneco

Vergelijking tussen energieleveranciers na uitverkoop

Investeren in duurzaamheid

Eneco stelt dat zij haar strategie baseert op duurzaamheid en innovatie. Daarom investeert Eneco jaarlijks € 300 miljoen in duurzame energie. Eneco Groep NV heeft al laten weten deze strategie te willen voortzetten en uitbouwen. Deze ambitie kan in gevaar komen als de nieuwe aandeelhouders kiezen voor winst op de korte termijn. Leo Bruijn en Barbara Kathmann vinden daarom dat Eneco niet in de verkoop moet:

“Deze belangrijke werkgever die inzet op verduurzaming en lokale werkgelegenheid moet niet in de uitverkoop gegooid worden. Zo blijven belangen van Rotterdammers in Rotterdamse handen. Buitenlandse investeringsmaatschappijen die onze NUTS voorzieningen overnemen hebben geen binding met de lokale belangen.”

Hoe nu verder?

Op 6 september is er een voorlichtingsavond voor de gemeenten die aandeelhouder zijn. Daarna is er op 14 september een debat in de commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën over de mogelijke verkoop van de aandelen. Ook is er een maatschappelijk initiatief opgestart om bij een eventuele verkoop Eneco over te nemen door een corporatie van burgers.

Verenigde PvdA tegen de verkoop

De PvdA-fracties van een aantal gemeenten maakten in een opiniestuk duidelijk waarom zij tegen de verkoop van Eneco zijn. Dat artikel is hier te vinden.

Eerdere verkochte energieleveranciers hangen onderaan de duurzaamheidslijst en verhuisde banen naar het buitenland