19 juni 2014

Duidelijkheid bij sluiting school

Op verzoek van de SP en de PvdA heeft de gemeenteraad donderdag gesproken over de sluiting van basisschool de Driehoek.

Vorige week donderdag zijn de ouders en verzorgers van OBS De Driehoek per brief geïnformeerd dat de school op 1 augustus zal sluiten. De schakelklassen worden ondergebracht bij De Boog. De rest van de klassen is verteld dat ze een andere school moeten zoeken.

“Het markante is dat begin april al in de gemeenteraad was gesproken over de zeer gebrekkige communicatie over wat er zou gebeuren met OBS De Driehoek. Toen werden de belanghebbenden al veel te kort van tevoren ingelicht over de ontwikkelingen, wat toentertijd ook werd erkend. De wethouder gaf toen aan dat er geen sprake was van een sluiting, maar een verhuizing. Er werd toen aangegeven dat BOOR ongelukkig gecommuniceerd had, maar dat er nu een gesprek is aangeknoopt met zowel de medezeggenschapsraad als de ouders. In het Algemeen Dagblad van 14 juni geeft een ouder nu echter aan dat het schoolbestuur allang wist dat De Driehoek zou sluiten en ze op een slinkse en gemene manier hun plannen erdoor hebben gedrukt. Een bizarre gang van zaken, waarvan de leerlingen wat de PvdA betreft niet de dupe mogen worden,” vindt Engberts.

Lees hier de volledige aanvraag voor het debat:

ac_t_pvda_sp_sluiting_obs_de_driehoek.pdf