2 juni 2014

Een toekomstbestendig MBO

Vandaag maakte ik mijn plannen voor het Middelbaar Beroepsonderwijs bekend. Het zijn ambitieuze plannen. De opleidingen gaan kleinschaliger, innovatiever en meer op de regio georganiseerd onderwijs bieden. Hierdoor moeten jongeren weer met overtuiging kiezen voor een beroepsopleiding.

Ambitie is nodig. Veel te vaak wordt een beroepsopleiding gezien als een tweederangs keuze. Onterecht, want het MBO leidt de vakmensen van Nederland op. Van goudsmid tot webdesigner: ze hebben allemaal op het MBO gezeten. Om te zorgen dat het MBO ook de vakmensen van de toekomst levert, is een versterking van kwaliteit nodig.

In mijn plannen staat uitdagend en innovatief onderwijs centraal. Er komt een duidelijk verschil tussen het laagste en het hoogste niveau beroepsopleidingen. Nu kiezen teveel praktisch ingestelde jongeren voor de havo en laten beroepsonderwijs links liggen. Ik wil dat er plek blijft voor kwetsbare jongeren om een opleiding te volgen, maar ook dat toptalenten weer gaan kiezen voor het MBO en daarna kunnen doorgroeien tot meester in hun vak. Kortere leerroutes zoals vakmanschapsroutes en beroepsroutes moeten studenten meer gaan uitdagen en voorbereiden op de regionale arbeidsmarkt. Ook komt er extra geld vrij voor samenwerking met regionale bedrijven en krijgen scholen meer ruimte om het onderwijs vorm te geven met bedrijven in de regio. Bijvoorbeeld als zij een nieuwe specifieke opleiding willen aanbieden waarvan zij kunnen aantonen dat jongeren er straks ook baan mee kunnen vinden.

Een school is geen leerfabriek en moet dat ook niet uitstralen. MBO-scholen moeten zich kleinschaliger organiseren, zodat ze herkenbaar zijn voor studenten. We hebben geleerd van de problematiek van de Amarantis Onderwijsgroep. De menselijke maat moet stevig verankerd worden in de onderwijsinstellingen. Uit onderzoek blijkt dat het studiesucces toeneemt wanneer een student zich thuis voelt op school. Daarom introduceer ik de gemeenschap van scholen, met een belangrijke rol voor de collegedirecteur. De collegedirecteur zal verantwoordelijk worden voor de kwaliteit van het onderwijs op een college en staat dicht bij de praktijk.

We weten niet hoe de wereld er over 30 jaar uitziet. Wat we wel weten is dat we in de toekomst onze creativiteit en probleemoplossend vermogen moeten gebruiken om ons aan te passen aan een veranderende arbeidsmarkt. Met de vandaag gepresenteerde plannen werken we aan een toekomstbestendig MBO, waarbij jongeren het beste uit zichzelf halen en worden opgeleid tot een baan met perspectief. Zo krijgt de student goed onderwijs, Nederland goede vakmensen en het MBO een goede reputatie.