8 april 2015

Ernstige zorgen om huisuitzettingen gezinnen met kinderen

Het Convenant Preventie Huisuitzetting, erop gericht om ongewenste huisuitzettingen te voorkomen, liep eind 2014 af. Er is besloten om geen nieuw gedetailleerd convenant te maken, iets wat de PvdA-fractie als een onwenselijke en zorgelijke ontwikkeling beschouwt. PvdA-raadslid Carlos Gonçalves vraagt een debat aan.

Gonçalves: “Ik maak me zorgen om het ontbreken van een dergelijk convenant tussen de gemeente en woningcorporaties. Sinds 1 januari jl. heb ik van verschillende hulpverlenende instanties meldingen ontvangen over gezinnen met kinderen die hun huis uit worden gezet. In onze ogen een buitengewoon onwenselijke en zorgelijke zaak. Vandaar dat dit morgen in de gemeenteraad wil bespreken.”