14 oktober 2021

PvdA Rotterdam: Excuses voor slavernijverleden.

Het slavernijverleden blijft onze stad bezighouden. Uit onderzoek naar het aandeel van Rotterdam in het koloniale verleden bleek het slavernijverleden van Rotterdam veel groter dan gedacht. Naar aanleiding van dit onderzoek, in 2017 een initiatief van voormalig PvdA-gemeenteraadslid Peggy Wijntuin, hebben talloze constructieve gesprekken plaatsgevonden met verschillende Rotterdammers. Allen met een eigen unieke blik en perspectief op het verleden.

In een brief hierover meldt het College van Burgemeester en Wethouders deze week onder meer dat ze zich beraden over de vraag om ook zelf excuses te maken voor het Rotterdamse aandeel in de wereldwijde handel in tot slaaf-gemaakte mensen. Het College is van mening dat het naast excuses vooral om daden gaat, met bijvoorbeeld concrete acties.

De gemeenteraad kan nu zijn mening hierover laten weten. Daarna volgt een definitief standpunt van het College. Wat betreft de PvdA Rotterdam horen excuses en concrete acties bij elkaar, het een kan niet zonder het ander.

Het zou goed zijn als er excuses komen van het Rotterdams College. Daar is alle reden voor, het aandeel van Rotterdam was groot. Daar zijn nu, zeker na de uitkomsten van dit onderzoek, genoeg argumenten en redenen voor. De Nederlandse Staat maakte het kolonialisme en slavernij mogelijk en maakte het legaal. In totaal worden onder de vlag van Nederland tussen 1596 en 1830 ongeveer 600.000 Afrikanen als tot slaafgemaakten naar de ‘Nieuwe Wereld’ getransporteerd. In 10% van de gevallen met Rotterdamse schepen. Bovendien bekleedden tussen 1602 en 1795 verreweg de meeste bewindhebbers van de VOC en WIC ook het ambt van vroedschap en/of burgemeester.

Het aandeel van Rotterdam was groot. Zo groot dat de PvdA Rotterdam het belangrijk vindt, dat Rotterdam zelf excuses aanbiedt..

Het gaat hierbij niet om vingers wijzen richting individuen, maar om een toenemend bewustzijn van ons verleden en dat wij dit erkennen. Tegelijk met excuses gaat het om daden. Concrete acties op bewustwording, educatie, verbinding, culturele uitingen en gelijkwaardigheid. Zodat we de weg vrijmaken voor wederzijds begrip, toenadering en samenwerking aan gelijkwaardigheid en onderling vertrouwen.

Op 27 oktober zal het onderzoek in de commissie verder worden besproken. Wordt dus vervolgd.

De volledige brief van het College vind je hier.