15 april 2014

Expert-debat Rotterdam Sociaal, hoe zo?!

Expert-debat 
Rotterdam Sociaal, hoe zo?!

Op 16 april a.s. organiseert de PvdA Rotterdam (Kenniskring Sociaal) in Theater Maatwerk het expertdebat ‘Rotterdam Sociaal, hoe zo?!’ Voor Rotterdam en alle andere gemeenten staan er de komende tijd grote decentralisaties in het sociale domein op stapel. Voor Rotterdammers en de nieuwe volksvertegenwoordigers van Rotterdam, is het goed om met hoofdrolspelers en experts uit het veld stevig door te debatteren over de lokale betekenis van de extra taken en bevoegdheden, besparingen en bezuinigingen die dit met zich mee brengt. Maar ook de nieuwe keuzes en andere prioriteiten. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart jl. werden de scherpten tussen de partijen over de sociale thema’s reeds helder, tijdens dit expertdebat zoeken we de beleidsinhoudelijke verdieping en kwaliteit van de discussie ten behoeve van de coalitie(onderhandelingen) in Rotterdam c.q. het voeren van oppositie.

Aan de hand van de thema’s (1) participatie, (2) zorg en (3) preventie zal het debat gaan over de toegankelijkheid van zorg en welzijn voor Rotterdammers, de integrale beleidsafstemming en budgetoverheveling. De rol en positie van zorgbedrijven en –instellingen en werkers en natuurlijk de gemeente Rotterdam en de nieuwe gebiedscommissies. Dit kwaliteitsdebat mag niet worden gemist door werkers in de zorg, mantelzorgers en vrijwilligers, raadsleden, gebiedscommissieleden, patiënten- en consumentenorganisaties, etc. Kom ook luisteren naar hoe onze verantwoordelijk wethouder Zorg de toekomst van Rotterdam Sociaal ziet!

Het debat wordt gehouden in Theater Maatwerk. Het theater maakt voorstellingen met acteurs met een verstandelijke beperking en is onderdeel van Pameijer, een Rotterdamse organisatie die mensen met een beperking ondersteunt. De huisband van Theater Maatwerk zorgt voor de muzikale omlijsting en een paar spetterende optredens. Niet te missen dus!

Datum: 16 april 2014

Tijdstip: 20.00 – 21.30 uur

Locatie: Theater Maatwerk, Willem Buytewechstraat 42, 3024 BN Rotterdam

Presentatie: Jantine Kriens (voorzitter directieraad Vereniging Nederlandse Gemeenten)

Centrale gasten: Marco Florijn (wethouder werk, inkomen, zorg en bestuur), José ten Kroode (directievoorzitter B&A Groep, directeur PIT 010), Gijs Kempen (voorzitter Raad van Bestuur Stichting Humanitas) en Richard de Brabander (research fellow lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool Inholland, auteur van het boek ‘De mythe van de zelfredzaamheid’). En tevens per thema: Maarten van de Donk (raadslid VVD Rotterdam), Josine Strörmann (raadslid SP Rotterdam) en Ingeborg Hoogveld (raadslid Leefbaar Rotterdam).

Over Kenniskring Sociaal
De Kenniskring Sociaal is onderdeel van de afdeling PvdA Rotterdam. Het is de ‘schil’ of kring rondom de wethouder(s)/volksvertegenwoordigers Sociaal die in Rotterdam op stedelijk en/of gebiedscommissieniveau actief zijn. Participanten in de Kenniskring Sociaal kunnen zowel PvdA-leden als geïnteresseerden zijn; het is een dynamische groep. De Kenniskring Sociaal houdt zich nu al een aantal jaren bezig met de 3 specifieke thema’s (1) participatie (meedoen, meetellen, meebepalen/zelforganisatie), (2) flexibele zorg op maat en (3) preventie. Deze thema’s kwamen het meest prominent naar voren toen de Kenniskring Rotterdam in dook, om bij Rotterdammers na te gaan wat de hot topics waren in het sociale domein. De resultaten hebben hun weg gevonden in het verkiezingsprogramma 2014, op 16 april gaan we het verdiepende debat in om de inrichting van het sociale domein in Rotterdam op deze 3 thema’s, met daardoorheen de belangrijke aankomende decentralisaties voor de komende jaren, te bespreken.

Vanuit de Kenniskring Sociaal zijn de organisatoren van dit debat: Annie van der Meer, Radjen Choenni, Matin Daftari, René Kronenberg en Bram Hakkenberg (voorzitter). Met dank aan: Kathleen Paal, Paulette Verbist en Kees Marges. Special dank gaat uit naar de presentator en de centrale gasten en natuurlijk de debatlocatie Theater Maatwerk (www.theatermaatwerk.nl).

In de bijlage vindt u de uitnodiging.