16 april 2015

Fietsles voor kinderen

In Rotterdam wordt het gebruik van de fiets in de stad gestimuleerd en de infrastructuur verbeterd. Toch ontbreekt iets aan de mooie plannen, vinden PvdA-raadsleden Barbara Kathmann (Verkeer) en Co Engberts (Onderwijs): “Er moet meer aandacht komen voor de fietsveiligheid in de stad, zeker ook voor kinderen. Daarom vinden wij het belangrijk dat hier op scholen aandacht aan wordt besteed.” Kathmann en Engberts pleiten daarom onder meer voor fietsles voor Rotterdamse basisschoolleerlingen.

“De gemeente Rotterdam heeft verschillende projecten die gericht zijn op verkeersveiligheid,” zegt Kathmann. “Waar het helaas vaak aan ontbreekt is het meedoen aan zowel het schriftelijk als het praktijk-verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) door basisschoolleerlingen. De verkeersexamens toetsen de kennis en vaardigheid van kinderen om zich op een veilige manier in het verkeer te gedragen. Van verschillende scholen hebben we gehoord dat ze hier wel meer aandacht aan wíllen besteden, maar dat ze veel praktische problemen ervaren en daarom van het praktijkexamen afzien. Wij vinden het belangrijk dat Rotterdamse kinderen goed kunnen fietsen en weten hoe ze zich in het  verkeer moeten gedragen. Wil Rotterdam fietsstad worden, dan willen wij dat het ook een veilige fietsstad is.”

“Vandaar dat wij hierover vragen hebben gesteld aan het stadsbestuur. Wij willen weten hoeveel Rotterdamse basisscholen nu meedoen aan verkeerseducatieprojecten en hoeveel kinderen fietsles krijgen op school,” zegt Engberts. “Ook horen wij graag van het stadsbestuur wat men gaat doen om ervoor te zorgen dat meer Rotterdamse kinderen praktijkexamen doen. Wil Rotterdam fietsstad worden, dan willen wij dat onze stad zeker ook voor kinderen een veilige fietsstad is.”

Vandaag werd bekend dat uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland blijkt dat de kennis van ouders over de verkeersregels tegenvalt. “Wij willen daarom van het stadsbestuur weten op welke manier ouders de school kunnen ondersteunen bij verkeerseducatie en verkeersopvoeding en hoe scholen de ouderbetrokkenheid bij verkeerseducatie en verkeersopvoeding kunnen vergroten,” zegt Engberts.

Vandaag deed PvdA-raadslid Co Engberts op de Van Oldenbarneveltschool in Rotterdam zelf verkeersexamen. Klik hier voor de foto’s.