12 mei 2015

“Financiële uitbuiting en diefstal ouderen keihard aanpakken”

Onlangs stelde PvdA-raadslid Peggy Wijntuin schriftelijke vragen aan het stadsbestuur over diefstal door thuiszorgmedewerkers. Dit naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma De Monitor waaruit bleek dat recent nog kwetsbare ouderen in Rotterdam zijn beroofd. Wijntuin: “Het stadsbestuur lijkt onze zorgen te delen en laat ons weten dit probleem hard aan te pakken.”

In Rotterdam zijn duizenden medewerkers werkzaam in de zorg. Het stadsbestuur stelt in de beantwoording van de vragen van Wijntuin dat er in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 maart 2015 2 gevallen naar voren zijn gekomen waar diefstal bewezen of bekend is. Ook zijn er 5 gevallen gemeld waar sprake is van vermoedens van diefstal en/of financiële uitbuiting en is er sprake van 1 lopend onderzoek en 3 incidenten waarbij de medewerker de grens van het normale heeft overschreden.

Wijntuin: “Elke melding van financiële uitbuiting of diefstal is er één te veel. Ouderen die in een afhankelijke situatie verkeren zijn bijzonder kwetsbaar. Mensen die daar misbruik van maken moeten keihard worden aangepakt. Ik ben daarom blij om te zien dat er oog is voor hun bescherming. Zoals de vereiste dat alle gecontracteerde aanbieders met gekwalificeerd personeel werken die over een VOG (verklaring omtrent het gedrag) beschikken of de inzet van verborgen camera’s. We moeten alert blijven.”