8 juli 2015

Geef uw zorgen door over de milieuzone

De fracties van de VVD en de PvdA in Rotterdam openen vandaag een website waarop Rotterdammers hun reactie kunnen geven over de milieuzone. De partijen gebruiken de input bij het debat dat de gemeenteraad houdt over een ontheffingenbeleid. Hieruit moet duidelijk worden welke voertuigen toch de stad in mogen rijden, ook al voldoen zij niet aan de eisen van de milieuzone. Alle Rotterdammers die gedupeerd worden door de milieuzone, kunnen hun reactie achterlaten op www.meldpuntmilieuzone.nl

De milieuzone wordt op 1 januari 2016 ingesteld in Rotterdam. De milieuzone moet zorgen voor betere luchtkwaliteit in de stad, door bepaalde voertuigen uit de stad te weren. De VVD-fractie vindt de milieuzone een schijnoplossing en heeft daarom tegen de milieuzone gestemd. “Wij hadden bijvoorbeeld liever gezien dat er maatregelen genomen zouden worden om de doorstoom van het verkeer in de stad te verbeteren. Daarvan zijn bewoners en ondernemers niet de dupe, in tegenstelling tot de milieuzone,” zegt VVD-raadslid Jeannette Baljeu.

Zoals het er nu naar uit ziet, kunnen verouderde bestel- en personenauto’s straks niet meer in het gedeelte binnen de ring van Rotterdam komen ten noorden van de Maas. Dit heeft consequenties voor een grote groep mensen. Een personenauto of bedrijfswagen kan van cruciaal belang zijn voor een onderneming of een huishouden. PvdA-raadslid Barbara Kathmann: “Uiteraard is de PvdA-fractie groot voorstander van een gezonde stad met een goede luchtkwaliteit. Maar we moeten er wel voor zorgen dat Rotterdammers de tijd krijgen om zich hierop voor te bereiden. Ik vind het dan ook erg jammer dat dit zo ondoordacht en haastig wordt ingevoerd ten koste van Rotterdammers met een kleinere beurs en roep hen dan ook op hun reactie bij ons meldpunt achter te laten.”

In september wordt een debat gehouden in de gemeenteraad over welke Rotterdammers straks toch met hun auto of bestelbus de stad in mogen, ook al voldoet hun voertuig niet aan de vereisten van de milieuzone. Hoe meer mensen hun reactie geven op www.meldpuntmilieuzone.nl, hoe beter de VVD en de PvdA bij het debat weten voor welke soorten voertuigen precies een ontheffing nodig is.