Gedwongen flexibiliteit: tijd voor zekerheid

Door Duygu Yildirim op 4 oktober 2018

Een groeiende groep Nederlanders met een baan verdient te weinig om rond te kunnen komen. Het aantal zogeheten werkende armen is met 60 procent toegenomen. Dat blijkt uit het AD. Dit komt door de doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt. Daarom komt raadslid Duygu Yildirim namens de PvdA in actie tegen groeiende flexibiliteit.

Verkeerde focus

Het lijkt een tegenstrijdigheid: een baan hebben en toch arm zijn. Het blijkt dat dat dus wel kan. Maar juist omdat het nogal eens vergeten wordt, is er een verkeerde focus. De focus ligt namelijk op het verlagen van uitkeringen in plaats van het verhogen van lonen, waardoor mensen met een klein inkomen steeds verder en verder in de ellende wegzakken.

Flexbanen

Ook hebben te veel mensen flexbanen. Dit zijn banen waar veel onzekerheid bij komt kijken. Bijvoorbeeld doordat er geen vaste uren zijn of omdat je niet weet wanneer je opgeroepen wordt. Dit zorgt ervoor dat het niet zeker is wanneer iemand inkomen krijgt. Teveel werkenden krijgen nooit een vaste baan. De PvdA wil de doorgeschoten flexibiliteit van de arbeidsmarkt stoppen door de positie van mensen met een flexibele baan te versterken en de doorstroom naar vaste contracten te vergroten.

Bestaanszekerheid

De PvdA vecht sinds haar bestaan voor de bestaanszekerheid van mensen. En in dit geval is deze bestaanszekerheid in het geding. Daarom zorgen wij voor extra aandacht en maatregelen naar deze groep (vergeten) mensen.

Duygu Yildirim

Duygu Yildirim

“De toegankelijkheid van goed onderwijs, het armoedebeleid en inclusiviteit zijn thema’s die mij raken. Ik wil me ook inzetten voor meer verbinding in de stad. Een stad waarin we het gesprek met elkaar blijven aangaan. Oók als we elkaar niet kennen.” Duygu Yildirim is opgegroeid in Rotterdam-West en Zuid, maar voelt zich verbonden met alle

Meer over Duygu Yildirim