Gelijke kansen voor ieder kind, stop het lerarentekort!

6 maart 2018

We hebben een groot probleem. Rotterdam heeft een lerarentekort van meer dan 200 leraren en de verwachting is dat dit op korte termijn nog verder zal toenemen. Meer dan 6000 leerlingen hebben dagelijks last van het groeiende tekort en dat werkt ongelijkheid in de hand. Daar moeten we wat aan doen!

Zeker zijn van iemand voor de klas

Ieder kind heeft recht op een leraar en moet zeker kunnen zijn van een leraar voor de klas. Naast je ouders en familie besteed je tijdens je jeugd de meeste tijd op school. De leraar of lerares is dan het anker waar je altijd op moet kunnen bouwen en vertrouwen. Een leraar moet in een kleine klas kunnen functioneren. Een klas waar kinderen persoonlijke aandacht krijgen die op maat toegesneden is, want ieder kind ontwikkeld zich anders. Leraren zijn de mensen die de verbinding zijn tussen de toekomst van onze jeugd en de gezinnen waar ze opgroeien. Dat zeker stellen is investeren in de mensen die de toekomst dragen.

Scholingsfonds

In Nederland betalen we de opleidingen van mensen die politieagent of militair willen worden. De leraren die onze kinderen naar de toekomst geleiden en waar we zoveel van vragen niet. Ze moeten zich voor studiefinanciering in de schuld steken, terwijl het salaris ook stukken beter kan. Niet voor niets werd er afgelopen tijd zoveel door leraren in het basisonderwijs gestaakt.  We willen in Rotterdam dan ook een experiment starten met een scholingsfonds. Jongeren die docent willen worden kunnen daarmee dus kosteloos de pabo volgen.

Stop de uitval

Op dit moment valt 50% van de pabo studenten uit en na het eerste jaar werk valt nog eens 1 op de 5 docenten uit. Het onderwijs en de praktijk van de klas staan nog steeds te ver uit elkaar. De uitval is een enorme kapitaalvernietiging voor de samenleving, de docenten zelf en onze kinderen. Daarom is het extra belangrijk om genoeg leerkrachten te hebben en de klas en de opleiding dichter bij elkaar te brengen. We moeten het makkelijker maken voor jongeren om met de pabo te beginnen. Daarnaast moeten we basisschoolleerkrachten gaan belonen, zoals hun collega’s in het middelbaar onderwijs. Zij hebben immers hetzelfde hbo opleidingsniveau.