14 januari 2022

Gelijke kansen voor alle Rotterdammers

In Rotterdam maakt het helaas nog altijd uit waar je wieg staat. Van echt gelijke kansen is geen sprake. En het ergste is: als we het bestrijden van kansenongelijkheid niet de hoogste prioriteit geven, dreigt de scheefgroei alleen maar groter te worden. Volgens de PvdA is het recht op gelijke kansen het allerbelangrijkste waar wij als samenleving, als gemeente, aan moeten werken. Daarom komen wij met de Rotterdamse Gelijke Kansen Wet. 

De PvdA Rotterdam heeft alvast een aanzet voor deze Gelijke Kansen Wet gemaakt. Daarin zijn een aantal concrete voorstellen gedaan die we op lokaal niveau al kunnen inzetten, maar ook voorstellen waar we hulp van de landelijke overheid bij nodig zullen hebben. Onze aanzet is dan ook niet uitputtend maar slechts een begin. De volgende onderwerpen zijn wat ons betreft het belangrijkst om aan te pakken:

De Rotterdamwet voorbij
De Rotterdamwet is een zware maatregel. De wet is bedacht als tijdelijk en ultieme middel om wijken te versterken en om bewoners een beter perspectief te geven. Inmiddels, 16 jaar verder, is het effect van de Rotterdamwet niet duidelijk zichtbaar. Daarom is deze zware maatregel niet langer gerechtvaardigd en moet daarom worden afgeschaft. 

Onderwijs: de basis voor de rest van het leven
Onderwijs legt de basis voor gelijke kansen in het leven. Niet alle kinderen krijgen namelijk dezelfde startpositie vanuit huis mee. Om gelijke kansen te bevorderen moet daarom worden geïnvesteerd in het onderwijs. Zo wil de PvdA Rotterdam bijvoorbeeld met schoolbesturen afspraken maken dat op scholen met veel achterstandsleerlingen het lerarentekort nul is. Ook verdienen leraren op achterstandsscholen betere salariëring, een bonus voor wie fulltime werkt, faciliteiten als parkeren en voorrang op een betaalbare woning. 

Gezondheid: een einde aan eerder ziek worden en korter leven door ongelijke kansen
Het is onverteerbaar dat we op de kaart van Rotterdam aan kunnen wijzen welke mensen minder kans hebben op een lang en gezond leven. Daarom kiest de PvdA Rotterdam ervoor om te investeren in de gezondheid van Rotterdammers die dit nodig hebben. Zo krijgen scholen geld en faciliteiten om gezonde lunches te serveren, moet iedere Rotterdammer lid kunnen worden van een sportvereniging en heeft iedere Rotterdammer recht op een schimmel-, tocht- en vochtvrije woning. 

Werken: de basis voor een betekenisvol en financieel gezond bestaan
Werk is meer dan geld verdienen. Het zorgt ervoor dat je mee kunt doen, jezelf kunt blijven ontwikkelen, voor meer eigenwaarde en zelfvertrouwen en voor meer sociale contacten. Wat de PvdA betreft komt er daarom een recht op werk; goed werk met een vast inkomen. Daarnaast wil de PvdA in alle wijken waar veel werkzoekenden wonen Leerpraktijkcentra, uitbreiding van de Wijkbasisbaan, komen er kleine sociale werkplaatsen en voeren we door middel van het Rotterdams Scholingsfonds versneld het recht op Levenslang Ontwikkelen in. 

Wonen: een fijn thuis voor alle Rotterdammers
Iedereen moet kansen hebben op een betaalbare woning, daarom is het zaak om de woningmarkt meer reguleren. De kwetsbaren zijn nu het slachtoffer. Allereerst moeten meer mensen terecht kunnen in een voor hen betaalbare sociale woning. De wettelijke inkomensgrens voor Rotterdam wordt verruimd. Er komt een lokale huurcommissie, zodat huurders sneller de hoogte van hun huur kunnen toetsen. De woonmarkt wordt meer gereguleerd; nu kan een verhuurder in de vrije sector ongelimiteerd de hoogte van de huur bepalen. Ook zal de gemeente, om de kosten van een koopwoning te drukken, de mogelijkheid te bieden de grond te huren (erfpacht) in plaats van te kopen.

Klik hier voor een uitgebreide versie (notitie) van onze Gelijke Kansen Wet!