8 november 2021

Giftgrens voor uitkeringsgerechtigden moet omhoog in Rotterdam!

Wij lezen bijna wekelijks berichten in de media over uitkeringsgerechtigden in de bijstand die per ongeluk een fout maakten in hun administratie of steun (in de vorm van een gift) kregen van bijvoorbeeld hun ouders. De ‘boodschappenboete’ berichten lijken niet meer incidenteel, maar eerder structureel. Gemeenten treden veel te hard op en de menselijke maat is gewenst. In Rotterdam varen we een steeds menselijkere koers en staat de menselijke maat centraal bij het uitvoeren van het bijstandsbeleid.

Veel partijen in de Tweede Kamer vinden de bijstandsregels te streng. Wie in de bijstand zit, moet nu nog alle inkomsten melden bij de gemeente. Doe je dat niet, dan word je gekort of krijg je een boete. Er is om deze reden in de Tweede Kamer reeds een motie aangenomen waarin de giftgrens verhoogd is naar een vrijstelling tot 1200 euro per jaar. Maar deze wetswijziging is tot op heden nog niet van kracht en mensen worden nog steeds de dupe van de té strenge bijstandsregels.

Wij zien dat in meerdere steden de vrijstelling voor giften is verruimd. Het zou zeer wenselijk zijn dat in Rotterdam, in navolging van de motie en de andere steden, dit voorbeeld wordt gevolgd. De PvdA pleit ervoor dat de giftgrens ook in Rotterdam zo spoedig mogelijk wordt verruimd naar 1200 euro per jaar. Met het stellen van deze grens wordt bovendien duidelijkheid verschaft aan bijstandsgerechtigden. Wij dienen hiervoor een motie in.