27 juni 2014

Goede begeleiding zorgleerlingen

De Rotterdamse Wijkscholen worden gesloten. Dat maakte het stadsbestuur gisteren bekend. PvdA-raadslid Co Engberts (Onderwijs) “Deze leerlingen verdienen ook op een nieuwe school goede begeleiding. Vandaar dat ik hierover vandaag vragen stel aan het stadsbestuur.”

De wijkscholen zijn 5 jaar geleden opgericht in de strijd tegen schooluitval. Ze moesten laagdrempelig onderwijs bieden aan een groep leerlingen die anders onder de radar zou blijven. In 2013 kwamen de wijkscholen negatief in het nieuws toen uit een evaluatiestudie van het Centraal Planbureau bleek dat een verwijzing naar de wijkschool niet leidt tot een grotere kans op onderwijsdeelname of werk, vergeleken met een regulier re-integratietraject. De PvdA stelde hier toen al vragen over (klik hier).

De PvdA is niet tegen de sluiting van de wijkscholen, maar vindt dat deze zeer kwetsbare leerlingen ook op een nieuwe school goede begeleiding verdienen. “Dit college heeft het over investeren in onderwijs, terwijl het er op lijkt dat er wordt bezuinigd op de begeleiding van deze zorgleerlingen,” zegt Engberts. “Vandaar dat ik van het stadsbestuur wil weten hoe gezorgd wordt dat deze kwetsbare leerlingen de begeleiding krijgen die zij nodig hebben.“