6 maart 2015

“Grotere afstanden binnen fietsbereik brengen”

De PvdA heeft plannen voor een robuust beleid om het fietsen in Zuid Holland verder te bevorderen. De provincie Zuid-Holland biedt de fietser meer dan 3.000 km fietsroute, waarmee de mooiste plekjes in Zuid-Holland bereikt kunnen worden. Elke route laat een ander deel van het veelzijdige en dynamische Zuid-Hollandse landschap zien.

Tijdens verschillende werkbezoeken heb ik ervaren dat de inwoners van Zuid-Holland enerzijds graag gebruik maken van de fiets, anderzijds geven zij aan dat zij zich als fietser onveilig voelen, omdat veel fietspaden, wegmarkeringen en voorzieningen niet altijd op orde zijn. De PvdA is van mening dat hierin verandering moet komen. De kans om een enorme verbeterslag te maken in het verhogen van het fietsgebruik en, met als indirect gevolg het terugdringen van het gebruik van de auto, ligt voor het oprapen. Een snelle interventie is daarbij wel nodig.

Het fiets deltaplan van de PvdA heeft een heldere visie en biedt voldoende handvatten om de mobiliteit in Zuid-Holland een nieuwe en milieubewuste impuls te geven. Onze lijsttrekker Ron Hillebrand presenteert vandaag (vrijdag 6 maart 2015) om 13:15 uur in Leiden, het fiets deltaplan van de PvdA.

Het doel van dit fiets deltaplan is het faciliteren van de inwoners om snel en veilig op het werk of op school te komen, zodat het aantrekkelijker wordt om de auto minder vaak te gebruiken. Bijkomende voordelen van het plan zijn daarmee, naast het verhogen van de leefbaarheid, een reductie van CO2 in de regio. Ook zullen aantrekkelijkere fietsroutes het toerisme op dit punt verder versterken.

De PvdA is zich ervan bewust dat onze provincie een hoog percentage autobezitters heeft en dat een groot deel van de werkenden van binnen en buiten de provincie zich veelal met de auto zullen blijven verplaatsen.

Dit laat onverlet dat het accent, juist in een relatief dichtbevolkt gebied als die van onze provincie, gelegd moet worden op het verbeteren van de infrastructuur voor de fietsers. Door deze accentverschuiving kunnen de (boven)regionale verbindingen voor het woon-werk verkeer, het woon-school verkeer en het stedelijk-landelijk gebied sterk worden verbeterd, versterkt en aangevuld.

Een belangrijk verbeterpunt dat de PvdA hierbij mede voor ogen heeft is het vergroten van de veiligheid van de fietsers, want de harde cijfers ondersteunen het onveilige gevoel van onze inwoners. Volgens de Rijksoverheid worden jaarlijks 78.000 personen medisch behandeld aan de gevolgen van een fietsongeval en overlijden er 190 personen na een ongeval tijdens het fietsen.

De PvdA wil, met dit in het achterhoofd, pleiten voor meer fietsroutes, die van hoogwaardige kwaliteit zijn en waar voldoende verlichting wordt gevoerd. Het is geen illusie om binnen onze provincie de grotere afstanden binnen fietsbereik te brengen. Doet u ook mee?