7 juli 2015

“Hand in hand kameraden”

Vandaag sprak de Rotterdamse gemeenteraad over de zeer omstreden Integratienota. PvdA-raadslid Peggy Wijntuin opende direct de aanval op de nota van het stadsbestuur van Leefbaar Rotterdam, het CDA en D66: “Wat van u is, mag u houden!” Wijntuin diende twee voorstellen in.

Open bestuursstijl blijkt betekenisloos
“In deze raadzaal, vertegenwoordigen we alle Rotterdammers. Het maakt niet uit waar je wieg heeft gestaan, of je op Zuid of in Noord woont, of je rijk bent of arm. In deze zaal telt elke stem. Deze zaal imponeert. En dat moet zo zijn. Het altaar van de democratie past luister en decorum. Rotterdamse reuzen omringen ons; zij die met hard werken Rotterdam groot hebben gemaakt. Veelal Zeeuwen en met name Brabanders die begin vorige eeuw hier hun arbeid vonden . Met hen is de Rotterdamse droom geboren. Met opgestroopte mouwen werd gebouwd aan de welvaart die wij nog steeds genieten. Zij legden de fundamenten voor de droom die wij nog steeds dromen namelijk in Rotterdam maken we het mogelijk. In Rotterdam kun je wél van een dubbeltje een kwartje worden. In Rotterdam telt niet je afkomst maar je toekomst. En met een goed gehoor kun je hen horen: hand in hand kameraden,” sprak Wijntuin de gemeenteraad toe.

“Het is dan ook diep triest dat het hand in hand zozeer ontbreekt in de totstandkoming van deze integratienota. De open bestuursstijl van D66 bleek goeddeels betekenisloos en de nota is met veel ruis, weinig eendracht en nog minder leiderschap tot stand gekomen,” zei Wijntuin. “Weliswaar heeft de PvdA u op de valreep nog van 8 aandachtspuntenkunnen voorzien. Maar de kern van uw boodschap, namelijk de eenzijdige en negatieve focus op de migrant, heeft u in weerwil van ons en de gehele oppositie overeind gehouden. Het is bovendien ronduit beschamend voor het aanzien van het publiek bestuur dat mensen in de nota genoemd werden, zij dat zelf niet wisten, maar van de oppositie moesten vernemen dat zij hadden bijgedragen aan uw nota. Het maakt duidelijk dat de nota er een is van u en niet van de stad. Wij zijn dan ook geneigd te zeggen: wat van u is, mag u houden!”

Kenniscentra behouden
Wijntuin diende twee voorstellen in. “Kenniscentra zijn essentieel voor duurzame maatschappelijke innovatie op het gebied van participatie en emancipatie. Wat de PvdA betreft moet het kind niet met het badwater weggegooid worden.  Daarom vraag ik het stadsbestuur om de korting op het budget voor de kenniscentra niet door te zetten,” zei Wijntuin.

Stop de ‘integratietour’
Haar tweede voorstel ging over de door het stadsbestuur zo vaak genoemde ‘integratietour’. “Deze tour wordt ervaren als een opgeheven vinger, in plaats van als uitgestoken hand,” zei Wijntuin. “Ik ben dan ook van mening dat de integratietour niet uitgevoerd moet worden en dat het geld dat daar naartoe gaat gereserveerd moet worden voor échte emancipatie- en participatieprojecten in de stad. Het zijn juist de kleine initiatieven in de buurt, zoals voorleesmiddagen, voorlichtingsbijeenkomsten over bijvoorbeeld energiebesparing of budgetbeheer, die het verschil in een mensenleven kunnen maken. Daar begint het geven van perspectief dat leidt naar emancipatie en participatie zodat alle Rotterdammers daadwerkelijk volwaardig aan de samenleving deelnemen!”

In de bijlage vindt u de 2 moties die Wijntuin indiende. Hierover zal vanavond gestemd worden door de gemeenteraad. Update: beide voorstellen werden door een meerderheid van de gemeenteraad verworpen.