Het Eneco geld wordt niet verkwanseld

26 november 2019

De PvdA Rotterdam is nooit voorstander geweest van het verkopen van nutsvoorzieningen, zoals onze energiemaatschappijen. Toen economisch rechts Rotterdam (Leefbaar Rotterdam, VVD, CDA en D66) in 2017 voorstelde om Eneco te gaan verkopen trokken wij samen met de vakbonden aan de alarmbel. Na de verkoop van Nuon en Essent bungelde deze energiemaatschappijen onderaan de duurzaamheidslader. Ook werden banen ingeleverd en naar het buitenland overgebracht. Het was voor het Rotterdamse Eneco een nachtmerriescenario. Wij laten daarom Eneco niet zonder slag of stoot gaan.

De huid duur verkocht

Het hoofdkantoor van Eneco blijft de komende vijf jaar nog wel in Rotterdam, beloofde Mitsubishi.

Bij de coalitieonderhandelingen is het behouden van Eneco als staatsbedrijf gesneuveld. Er was sowieso geen redden aan. Leefbaar Rotterdam, VVD, CDA en D66 hebben samen 23 van de 45 zetels. Daarnaast waren veel andere gemeenten die ook aandeelhouder zijn ook voor de verkoop. Het was ons doel om het onderste uit de onderhandelkan te halen.

Wat nu?

De kopers van Mitsubishi hebben Eneco nu voor €4,1 miljard gekocht. €1,3 miljard komt naar Rotterdam. Dankzij de PvdA zijn er strenge voorwaarden opgenomen over de verkoop van Eneco:

  1. De koper moet een duurzaam profiel hebben en de duurzame ambities voor Eneco moeten doorgezet worden.
  2. Het kantoor en de banen van Eneco moeten in Rotterdam blijven.
  3. Niet alleen de aandeelhouders gaan erop vooruit. Alle medewerkers krijgen een bonus van 1,3x hun maandsalaris. Dat is een mooie beloning na lange tijd van onzekerheid.

Laatste energiebedrijf ook in buitenlandse handen

Hier maakt de PvdA zich zorgen over. Ondanks ons pleidooi om strategische infrastructuur te beschermen, gaat ons laatste energiebedrijf naar Mitsubishi toe. Wij zullen de nieuwe eigenaren op de voet volgen en wat ons betreft is Nationalisatie gewoon een optie als Eneco en haar personeel gebukt gaan onder mismanagement.

Lekker cashen, nu uitgeven/potverteren?

Nee. In juli heeft de PvdA Rotterdam een voorstel geschreven om te zorgen dat het geld van de verkoop goed geïnvesteerd wordt. Dat voorstel is unaniem aangenomen in de gemeenteraad. Het geld gaat in een fonds en vanuit dat fonds kan er geïnvesteerd worden in duurzame maatregelen die de stad klaarstomen voor de toekomst. Een groot deel van dat geld kan alleen geïnvesteerd worden in projecten die ook geld en maatschappelijke waarde opleveren, bijvoorbeeld: innovatiefondsen, verduurzaming van de haven, rendabele investeringen in openbaar vervoer, etc.

Dankzij de PvdA wordt het Eneco geld in ieder geval niet verkwanseld!

Voorstel om Eneco geld niet te verbrassen

Het voorstel van de PvdA om het geld van Eneco niet te verbrassen kon rekenen op veel steun.